Studentská vědecká konference PŘÍSTROJE A METODY PRO BIOLOGII A MEDICÍNU

Datum akce
Místo akce
Kladno, Galerie - Konferenční sál

Osmá studentská vědecká konference s názvem Instruments and Methods for Biology and Medicine se konala 10. května 2018 v konferenčním sále Galerie Kladno. Tato konference je pravidelnou akcí Katedry přírodovědných oborů FBMI. Je určena pro prezentaci výsledků vlastní vědecké práce magisterských studentů a doktorandů. Organizačně odpovídá vžitému standardu vědeckých konferencí, probíhá v angličtině. Letošní program je možné nahlédnout na webu.
Mimořádně zajímavá byla úvodní přednáška Going global from Kamenné Žehrovice Dr. Martiny Plisové ze spolupracujícího technologického start-upu MEDICEM Institute. Přednáška byla věnovaná projektu vývoje nové vnitrooční čočky, jejíž vadu lze korigovat post-operativně  s použitím femtosekundového laseru.
Většina prezentujících byli studenti magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu, avšak tematicky dobře zapadaly i prezentace několika dalších studentů z jiných fakult ČVUT. V každé ze čtyř sekcí byl vybrán nejlepší příspěvek a udělena skromná odměna prezentujícím: Ondřej Sekyrka (FBMI): Study of improvements of implants coating with focus on doped materials and laser deposition), Martin Duda (FJFI): NEXAFS based elemental mapping of EUV irradiated PET, Barbora Zavoloková (FBMI): Estimation of influence of Leishmania major infection on mouse gut microbiome by tools of molecular genetics, a Martin Lang (FBMI): Neuromelanin quantification in the substantia nigra in neuromelanin-sensitive MRI.
Dodatečně bude vydán také sborník recenzovaných článků. Konference byla podpořena projektem č. 44/18/F7 v rámci programu Studentských vědeckých konferencí ČVUT. 
 

Back to Top