Úspěch studentů v soutěži IEEE EMBS

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dvojnásobný úspěch týmu Bio-elektromagnetizmu v soutěži IEEE EMBS o nejlepší kvalifikační práce

Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., a Ing. Miroslav Bláha z týmu Bio-elektromagnetizmus, katedry biomedicínské techniky, Fakulty biomedicínského inženýrství, Českého vysokého učení technického v Praze zvítězili v soutěži Engineering in Medicine and Biology (EMB) Chapteru Československé sekce IEEE o nejlepší dizertační a diplomovou práci.
Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., získal ocenění za nejlepší disertační práci s názvem: Microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors controlled by non-invasive temperature monitoring based on UWB radar. Školitelem specialistou Ing. Ondřeje Fišera, Ph.D. byl doc. Ing. David Vrba, Ph.D. 
Ing. Miroslav Bláha získal cenu za nejlepší diplomovou práci s názvem: Thermal effect verification of direct cortical stimulation, kterou vypracoval pod vedením doc. Ing. Davida Vrby, Ph.D.
 

Back to Top