Vyšel sborník z konference AWHP

Datum akce
Místo akce
Kladno

Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference AWHP 2022 cenný zdroj informací nejen pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství 

V listopadu 2022 vyšel Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference AWHP 2022 - Aspekty práce pomáhajících profesí 2022, která proběhla 21. října 2022. 

Sborník si můžete prohlédnout zde.
 

 

Back to Top