Výzkum reziduí léků v odpadních vodách

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství se bude podílet na výzkumu reziduí léků v odpadních vodách

Vodohospodáři ze Středočeských vodáren, město Kladno a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) budou pracovat na společném výzkumu. Zaměří se na výskyt a dopad léčiv, nanomateriálů a hormonů v odpadních vodách.

„Naše kolegyně z KPO se zabývají různými ekologickými otázkami, zkoumají například, jaký dopad má vypouštění různých látek, hormonů, léků a pod. do odpadních vod. Je to například problematika hormonální antikoncepce, eliminace léků, nebo různých nanomateriálů a radioaktivity, které se objevují, nebo mohou objevit v odpadních vodách a nikdo neví, co přesně mohou některé z nich způsobit. Tímto výzkumem bychom, společně se Středočeskými vodárnami, chtěli přispět k řešení tohoto problému," uvedl proděkan FBMI prof. Jozef Rosina. „Domnívám se, že na fakultě vznikne v nejbližším čase nový vědecko-výzkumný tým, ve kterém budou akademičtí pracovníci z různých kateder spolupracovat nad aplikovaným výzkumem v oblasti ekologie." 

Zástupci zmíněných institucí podepsali memorandum o spolupráci. Podle kladenského primátora Dana Jiránka partnerství mezi městem, vysokou školou a vodohospodáři velmi upevnila také koronavirová krize, kdy fakulta vytvořila prototyp jednoduchého, plně funkčního plicního ventilátoru, který už je v komerční výrobě a je dostupný pro zdravotnictví. K jeho vývoji a zdokonalení pomohl i významný finanční příspěvek Středočeských vodáren. 

Jedním z konkrétních výstupů spolupráce bude také vznik společného výzkumného střediska neboli vzdělávacího institutu v areálu bývalých kladenských kasáren. Zde už fakulta svoje prostory má a od města získala další budovu. Tato budova má být celá věnovaná biologii a chemii, to znamená, že společná práce s vodohospodáři by probíhala právě zde.

Podle generálního ředitele Středočeských vodáren Jakuba Hanzla je myšlenka společného vzdělávacího institutu vysoké školy a vodohospodářů dosud v počátcích a ještě není rozhodnuto o jeho podobě.
 

Back to Top