Uřední deska

Seznam studijních programů a oborů na ČVUT FBMI - 1.9.2018
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)

Děkan Fakulty stavební přijme pracovníka na pozici Junior Postdoctoral Researchera  a na pozici Post-doc Researcher Junior

Rektorát ČVUT v Praze přijme pracovníka ostrahy objektu - vrátného
ČIIRK ČVUT v Praze hledá pracovníka/pracovnici na pozici PERSONALISTA
Rektor ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
Rektor ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Správy účelových zařízení
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT hledá pracovníka podpory studentů s hendikepem zaměřený na IT
Rektorát ČVUT v Praze přijme daňového poradce
Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme mzdovou účetní
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vypisuje výběrové řízení na obsazení míst asistentů nebo odborných asistentů na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva a katedru biomedicínské techniky
Děkan Fakulty biomedicínského inženýtství vypisuje výběrové řízení na pozice odborných asistentů nebo asistentů na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vypisuje výběrové řízení na asistentku vedoucího katedry biomedicínské techniky
UCEEB hledá vývojáře asistivních technologií
ČIIRK hledá pracovníka/pracovnici na pozici referent ekonomického oddělení

 

Back to Top