Časový plán akademického roku 2013/2014 – FBMI ČVUT

Začátek akademického roku 2013/2014:

23. 9. 2013

 

Konec akademického roku 2013/2014:

19. 9. 2014

 

 

 

 

Zimní semestr - výuka:

23. 9. 2013 -   3. 1. 2014

14 týdnů

Zimní prázdniny:

23. 12. 2013 -  1. 1. 2014

 

Zkouškové období:

   6. 1. 2014 -   14.  2. 2014

  6 týdnů

Prodloužené zkouškové období pro obory kombinované formy studia (BMT, PŘKS, SIPZ):

17. 2. 2014 – 28. 2. 2014

 2 týdny

Imatrikulace (pouze pro bakalářské studijní obory v prezenční formě):

9. – 11. 10. 2013 (dle vyhlášky pro jednotlivé obory)

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

2. 12. 2013 – 3. 1. 2014

 

Povinná odborná praxe pro 1. ročník BSO ZZ:

9. 9. 2013 – 20. 9. 2013

 

Povinná odborná praxe a kurz horské záchrany pro 3. ročník BSO ZZ:

2. 12. 2013 – 3. 1. 2014

 

Zápisy do letního semestru:

dle vyhlášky proděkana

 

Akce pro studenty 1. ročníků – „Prvák párty“ (vždy ve 3./LT týdnu semestru, vždy ve St od 18:00 hodin, děkanské volno):

9. 10. 2013

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

19. 11. 2013

 

 

 

 

Letní semestr - výuka:

17. 2. 2014 - 23. 5. 2014

14 týdnů

Zkouškové období (1. část):

26. 5. 2014 - 27. 6. 2014

  5 týdnů

Zkouškové období pro BSO FZT, RA, ZZ, PŘKS a MSO CNP:

28. 4. 2014 - 27. 6. 2014

  9 týdnů

Zkouškové období (2. část):

  1. 9. 2014 -   5. 9. 2014

 1 týden

Odborný kurz  a povinná odborná praxe pro 1. ročník MSO CNP:

28. 4. 2014 - 23. 5. 2014

 

Povinné odborné praxe pro BSO  FZT,  RA, ZZ, PŘKS:

28. 4. 2014 - 12. 9. 2014

 

Prodloužené zkouškové období pouze pro BSO FZT, RA, ZZ, PŘKS a pro kombinovanou formu studia BSO BMT, PŘKS a  MSO SIPZ:

25. 8. 2014 -   5. 9. 2014

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

15. 4. 2014

 

Letní prázdniny:

30. 6. 2014 - 29. 8. 2014

 

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Odevzdání přihlášky k SZZ:

do 14. 2. 2014

 

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:

23. 5. 2014

Odevzdání indexu k uzavření studia pro BSO FZT, RA, ZZ, PŘKS a MSO CNP:

do 6. 6. 2014

Odevzdání indexu k uzavření studia:

do 13. 6. 2014

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

12. 6. 2014 – 20. 6. 2014

Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, PŘKS a MSO CNP:

12. 6. 2014 –  4. 7. 2014

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

23. 6. 2014 –  4. 7. 2014

Státní závěrečné zkoušky:

23. 6. 2014 -   4. 7. 2014

 

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:

25. 7. 2014

Odevzdání indexu k uzavření studia:

do  27. 6. 2014

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

25. 8. 2014 –   5. 9. 2014

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

  1. 9. 2014 – 12. 9. 2014

Státní závěrečné zkoušky:

25. 8. 2014 –   5. 9. 2014

 

Promoce:

2., 3. a 6. 10. 2014

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení 2014/2015:

do 31. 3. 2014

Den otevřených dveří:

22. 11. 2013 a 7. 2. 2014

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do BSP pro ak. rok 2014/15:

19. 6. 2014 -  24. 6. 2014

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do NMSP pro ak. rok 2014/15:

11. 9. 2014 -  16. 9. 2014

 

Ubytování v kolejích od:

     16. 9. 2013

Opuštění kolejí:

     27. 6. 2014

Rektorský den LS:

  St   14. 5. 2014

Výuka odpadá: v ZS 28. 10. 2013 (Po), v LS  21. 4. 2014 (Po) , 1. 5. 2014 (Čt) a 8. 5. 2014 (Čt)

Náhradní výuka: v LS 29. 4. 2014 (Út) bude výuka nahrazující čtvrtek 1. 5. 2014

Děkanský den: 2. 5. 2014 (Pá), 9. 5. 2014 (Pá)

 

                                               

                                                                                              prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

                                                                                            děkan FBMI ČVUT