Časový plán akademického roku 2014/2015 – FBMI ČVUT

Začátek akademického roku 2014/2015:

22. 9. 2014

 

Konec akademického roku 2014/2015:

30. 9. 2015

 

 

 

 

Zimní semestr - výuka:

22. 9. 2014 -   9. 1. 2015

14 týdnů

Zimní prázdniny:

22. 12. 2014 -  2. 1. 2015

 

Zkouškové období:

   12. 1. 2015 -   20. 2. 2015

  6 týdnů

Prodloužené zkouškové období pro obory kombinované formy studia (BMT, PŘKS, SIPZ):

23. 2. 2015 – 6. 3. 2015

 2 týdny

Imatrikulace (pouze pro bakalářské studijní obory v prezenční formě):

2., 3. a 6. 10. 2014 (dle vyhlášky pro jednotlivé obory)

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

1. 12. 2014 – 9. 1. 2015

 

Povinná odborná praxe pro 1. ročník BSO ZZ:

8. 9. 2014 – 19. 9. 2014

 

Povinná odborná praxe a kurz horské záchrany pro 3. ročník BSO ZZ:

1. 12. 2014 – 9. 1. 2015

 

Zápisy do letního semestru:

dle vyhlášky proděkana

 

Akce pro studenty 1. ročníků – „Prvák párty“ (vždy ve 3./LT týdnu semestru, vždy ve St od 18:00 hodin, děkanské volno):

8. 10. 2014

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

18. 11. 2014

 

 

 

 

Letní semestr - výuka:

23. 2. 2015 - 29. 5. 2015

14 týdnů

Zkouškové období (1. část):

1. 6. 2015 - 3. 7. 2015

  5 týdnů

Zkouškové období pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a MSO CNP:

4. 5. 2015 - 3. 7. 2015

  9 týdnů

Zkouškové období (2. část):

  31. 8. 2015 -   4. 9. 2015

 1 týden

Odborný kurz  a povinná odborná praxe pro 1. ročník MSO CNP:

4. 5. 2015 - 29. 5. 2015

 

Povinné odborné praxe pro BSO  FZT,  RA, ZZ, ZL, PŘKS:

4. 5. 2015 - 18. 9. 2015

 

Prodloužené zkouškové období pouze pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a pro kombinovanou formu studia BSO BMT, PŘKS a  MSO SIPZ:

31. 8. 2015 -   11. 9. 2015

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

21. 4. 2015

 

Letní prázdniny:

29. 6. 2015 - 28. 8. 2015

 

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Odevzdání přihlášky k SZZ:

do 20. 2. 2015

Odevzdání přihlášky k SZZ – kombinovaná forma studia:

do 6. 3. 2015

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:

do 22. 5. 2015

Odevzdání indexu k uzavření studia pro BSO FZT, RA, ZZ, PŘKS a MSO CNP:

do 5. 6. 2015

Odevzdání indexu k uzavření studia:

do 12. 6. 2015

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

10. 6. 2015 – 19. 6. 2015

Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, PŘKS a MSO CNP:

10. 6. 2015 –  3. 7. 2015

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

15. 6. 2015 –  3. 7. 2015

Státní závěrečné zkoušky:

22. 6. 2015 -   3. 7. 2015

 

 

Odevzdání přepracované Bakalářské práce, Diplomové práce pro opravný termín SZZ:

7. 8. 2015

Opravné státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

31. 8. 2015 – 4. 9. 2015

Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

2. 9. 2015 – 8. 9. 2015

Opravné státní závěrečné zkoušky:

31. 8. 2015 – 4. 9. 2015

 

 

Promoce:

4. a 5. 11. 2015

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení 2015/2016:

do 31. 3. 2015

Den otevřených dveří:

21. 11. 2014 a 13. 2. 2015

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do BSP pro ak. rok 2015/16:

22. 6. 2015 -  26. 6. 2015

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do NMSP pro ak. rok 2015/16:

10. 9. 2015 -  15. 9. 2015

 

Ubytování v kolejích od:

     15. 9. 2014

Opuštění kolejí:

     26. 6. 2015

Rektorský den LS:

  St   13. 5. 2015

Výuka odpadá: v ZS 28. 10. 2014 (Út), 17. 11. 2014 (Po), v LS  6. 4. 2015 (Po) , 1. 5. 2015 (Pá) a 8. 5. 2015 (Pá)

Náhradní výuka: v LS v úterý 12. 5. 2015 bude výuka nahrazující pátek 1. 5. 2015 , ve čtvrtek 2. 4. 2015 bude výuka nahrazující pátek 3. 4. 2015

Rektorské volno: 1. 10. 2014 od 16 hodin (St)

Děkanské volno: 27. 10. 2014 (Po), 3. 4. 2015 (Pá)

 

                                               

                                                                                              prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

                                                                                            děkan FBMI ČVUT