Časový plán akademického roku 2015/2016 – FBMI ČVUT

Začátek akademického roku 2015/2016:

1. 10. 2015

 

Konec akademického roku 2015/2016:

30. 9. 2016

 

 

 

 

Zimní semestr - výuka:

  1. 10. 2015 -  8. 1. 2016

14 týdnů

Zimní prázdniny:

23. 12. 2015 -  3. 1. 2016

 

Zimní semestr – výuka v aj a rj:

 1. 10. 2015 - 22. 12. 2015

 

Zimní prázdniny – výuka v aj a rj:

23. 12. 2015 – 10. 1. 2016

 

Zkouškové období:

   11. 1. 2016 -   19. 2. 2016

  6 týdnů

Prodloužené zkouškové období pro obory kombinované formy studia (BMT, PŘKS, SIPZ, CNP):

22. 2. 2016 – 4. 3. 2016

 2 týdny

Imatrikulace (pouze pro bakalářské studijní obory v prezenční formě v čj):

9. 10. 2015 (hodina dle vyhlášky pro jednotlivé obory)

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

7. 12. 2015 – 15. 1. 2016

 

Povinná odborná praxe pro 1. ročník BSO ZZ:

21. 9. 2015 – 25. 9. 2015

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO ZZ:

7. 12. 2015 – 15. 1. 2016

 

Zápisy do letního semestru:

dle vyhlášky proděkana

 

Akce pro studenty 1. ročníků (tzv. Prvák párty, v uvedený den je od 18:00 hod. vyhlášeno děkanské volno):

6. 10. 2015

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

24. 11. 2015

 

 

 

 

Letní semestr - výuka:

22. 2. 2016 - 27. 5. 2016

14 týdnů

Zkouškové období (1. část):

30. 5. 2016 - 1. 7. 2016

  5 týdnů

Zkouškové období pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a MSO CNP:

 2. 5. 2016 - 1. 7. 2016

  9 týdnů

Zkouškové období (2. část):

 5. 9. 2016 - 9. 9. 2016

 1 týden

Odborný kurz  a povinná odborná praxe pro 1. ročník MSO CNP:

 9. 5. 2016 - 16. 9. 2016

 

Povinné odborné praxe pro BSO  FZT,  RA, ZZ, ZL, PŘKS:

2. 5. 2016 - 16. 9. 2016

 

Prodloužené zkouškové období pouze pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a pro kombinovanou formu studia BSO BMT, PŘKS a  MSO SIPZ, CNP:

5. 9. 2016 -   16. 9. 2016

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9./lichém týdnu, vždy v Út od 18:00 hodin, děkanské volno):

19. 4. 2016

 

Letní prázdniny:

4. 7. 2016 - 4. 9. 2016

 

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Odevzdání přihlášky k SZZ:

do 19. 2. 2016

Odevzdání přihlášky k SZZ – kombinovaná forma studia:

do 4. 3. 2016

 

 

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:

(platí i pro přepracované ,doplněné či nové  BP, DP pro opravné szz z neúspěšných szz v ak. roce 2014/15):

do 20. 5. 2016

Uzavření všech studijních povinností k szz pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL,  PŘKS a MSO CNP:

do 1. 6. 2016

Uzavření všech studijních povinností k szz:

do 10. 6. 2016

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

 6. 6. 2016 – 17. 6. 2016

Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS a MSO CNP:

 6. 6. 2016 –  1. 7. 2016

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

13. 6. 2016 –  1. 7. 2016

Státní závěrečné zkoušky:

20. 6. 2016 -  1. 7. 2016

 

 

Uzavření všech studijních povinností k szz:

do 31. 8. 2016

Odevzdání přepracované ,doplněné či nové  Bakalářské práce, Diplomové práce pro opravný termín szz (platí pro opravné szz z neúspěšných szz v červnu 2016):

do 19. 8. 2016

Opravné státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

5. 9. 2016 – 14. 9. 2016

Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

12. 9 . 2016 – 23. 9. 2016

Opravné státní závěrečné zkoušky:

12. 9 . 2016 – 23. 9. 2016

 

 

Promoce:

20. a 21. 10. 2016

 

 

Den otevřených dveří:

20. 11. 2015 a 5. 2. 2016

 

 

Přijímací řízení 2016/17:

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP 2016/2017:

do 31. 3. 2016

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do BSP pro ak. rok 2016/17:

20. 6. 2016 -  24. 6. 2016

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do NMSP pro ak. rok 2016/17:

26. 9. 2016 – 30. 9. 2016

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2016/2017:

do 31. 3. 2016

Přijímací pohovory k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2016/2017:

9. 5. 2016 – 13. 5. 2016 a 6. 6. 2016 – 24. 6. 2016

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP pro termín nástupu 1. 3. 2016:

do 15. 1. 2016

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP pro termín nástupu 1. 3. 2016:

15. 2. 2016 -  19. 2. 2016

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP pro termín nástupu 1. 10. 2016:

do 13. 5. 2016

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP pro termín nástupu 1. 10. 2016:

13. 6. 2016 -  17. 6. 2016

 

 

Rektorský den:

  St   11. 5. 2016

Výuka odpadá: v ZS 28. 10. 2015 (St), 17. 11. 2015 (Út), v LS  28. 3. 2016 (Po)

Děkanské volno: 16. 11. 2015 (Po), 25. 3. 2016 (Pá)

 

                                                                                               prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

                                                                                             děkan FBMI ČVUT

 

Schváleno AS FBMI ČVUT 10. 3. 2015 (formální změny schváleny 30.9.2015)