Časový plán akademického roku 2016/2017 – FBMI ČVUT

Začátek akademického roku 2016/2017:

1. 10. 2016

 

Konec akademického roku 2016/2017:

30. 9. 2017

 

 

 

 

Zápisy do zimního semestru 16/17:

12. 7. 2016 – 16. 9. 2016

 

 

 

 

Zimní semestr - výuka:

  3. 10. 2016 - 13. 1. 2017

14 týdnů

Zimní prázdniny:

23. 12. 2016 -  1. 1. 2017

 

Zimní semestr – výuka v aj a rj:

 3. 10. 2016 - 22. 12. 2016

 

Zimní prázdniny – výuka v aj a rj:

23. 12. 2016 – 13. 1. 2017

 

Zkouškové období:

   16. 1. 2017 -   17. 2. 2017

  5 týdnů

Prodloužené zkouškové období pro obory kombinované formy studia (BMT, BMI, PŘKS, SIPZ, CNP) a BSO ZZ a 3. ročník BSO FZT:

20. 2. 2017 – 3. 3. 2017

 2 týdny

Imatrikulace (pouze pro bakalářské studijní obory v prezenční formě v čj):

19. 10. 2016 (hodina dle vyhlášky pro jednotlivé obory)

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

12. 12. 2016 – 27. 1. 2017

 

Povinná odborná praxe pro 1. ročník BSO ZZ:

19. 9. 2016 – 23. 9. 2016

16. 1.2017 – 20. 1. 2017

 

Povinná odborná praxe pro 2. ročník BSO ZZ:

12. 12. 2016 – 20. 1. 2017

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO ZZ:

12. 12. 2016 – 20. 1. 2017

 

Zápisy do letního semestru 16/17 prezenční studium:

16. 1. 2017 – 17. 2. 2017

 

Zápisy do letního semestru 16/17 kombinované studium:

16. 1. 2017 –  3. 3. 2017

 

Akce pro studenty 1. ročníků (tzv. Prvák párty, v uvedený den je od 18:00 hod. vyhlášeno Děkanské volno):

5. 10. 2016

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9. / lichém týdnu v Út, od 18:00 hodin vyhlášeno Děkanské volno):

29. 11. 2016

 

Realizace studentské ankety:

16. 1. 2017 – 3. 3. 2017

 

Státní svátky (výuka odpadá):

28. 10. 2016 (Pá), 17. 11. 2016 (Čt)

 

Děkanské volno pro prezenční formu studia:

18. 11. 2016 (Pá)

 

Náhradní výuka:

Po 19. 12. 2016 se učí jako v Pá lichý

 

 

 

 

 

 

 

Letní semestr - výuka:

20. 2. 2017 - 26. 5. 2017

14 týdnů

Zkouškové období (1. část):

29. 5. 2017 - 30. 6. 2017

  5 týdnů

Zkouškové období pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a MSO CNP:

1. 5. 2017 - 30. 6. 2017

  9 týdnů

Zkouškové období (2. část):

4. 9. 2017 - 8. 9. 2017

 1 týden

Odborný kurz a povinná odborná praxe pro 1. ročník MSO CNP:

8. 5. 2017 - 15. 9. 2017

 

Povinné odborné praxe pro BSO  FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS:

1. 5. 2017 - 15. 9. 2017

 

Prodloužené zkouškové období pouze pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a pro kombinovanou formu studia BSO BMT, BMI, PŘKS a MSO SIPZ, CNP:

4. 9. 2017 -   15. 9. 2017

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9. / lichém týdnu v Út, od 18:00 hodin vyhlášeno Děkanské volno):

18. 4. 2017

 

Realizace studentské ankety:

   1. 5. 2017 – 17. 9. 2017

 

Státní svátky (výuka odpadá):

14. 4. 2017 (Pá), 17. 4. 2017 (Po), 1. 5. 2017 (Po), 8. 5. 2017 (Po)

 

 

Rektorský den:

17. 5. 2017 (St)

 

Náhradní výuka:

Út 2. 5. 2017 se učí jako v Po sudé

Čt 11. 5. 2017 se učí jako v Po liché

 

Letní prázdniny:

3. 7. 2017 - 3. 9. 2017

 

 

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Odevzdání přihlášky k SZZ v KOS:

do 17. 2. 2017

Odevzdání přihlášky k SZZ v KOS – kombinovaná forma studia:

do 3. 3. 2017

 

 

Odevzdání Bakalářské práce, Diplomové práce:

(platí i pro přepracované, doplněné či nové BP, DP pro opravné szz z neúspěšných szz v ak. roce 2015/16):

do 19. 5. 2017

Uzavření všech studijních povinností k szz pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL,  PŘKS a MSO CNP:

do 31. 5. 2017

Uzavření všech studijních povinností k szz pro ostatní BSO i MSO obory (než výše jmenované):

do 8. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

 5. 6. 2017 – 16. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS

 5. 6. 2017 – 23. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky pro MSO CNP

 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

12. 6. 2017 – 23. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO (než výše vyjmenované):

12. 6. 2017 -  23. 6. 2017

Státní závěrečné zkoušky pro ostatní MSO (než výše vyjmenované):

19. 6. 2017 -  30. 6. 2017

 

 

Uzavření všech studijních povinností k szz:

do 30. 8. 2017

Odevzdání přepracované, doplněné či nové BP, DP pro opravný termín szz (platí pro opravné szz z neúspěšných szz v červnu 2017):

do 18. 8. 2017

Opravné státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

4. 9. 2017 – 15. 9. 2017

Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

11. 9. 2017 – 20. 9. 2017

Opravné státní závěrečné zkoušky:

11. 9. 2017 – 20. 9. 2017

 

 

Promoce:

18. a 19. 10. 2017

 

 

Den otevřených dveří:

25. 11. 2016 a 17. 2. 2017

 

 

Přijímací řízení:

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP 2017/2018:

do 31. 3. 2017

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do BSP pro ak. rok 2017/18:

19. 6. 2017 -  23. 6. 2017

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do NMSP pro ak. rok 2017/18:

26. 6. 2017 – 30. 6. 2017

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2017/2018:

do 31. 3. 2017

Přijímací pohovory k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2017/2018:

24. 4. 2017 – 28. 4. 2017 a 15. 5. 2017 – 19. 5. 2017

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 3. 2017:

do 13. 1. 2017

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 3. 2017:

13. 2. 2017 -  17. 2. 2017

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 10. 2017:

do 12. 5. 2017

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 10. 2017:

12. 6. 2017 -  16. 6. 2017

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP OO pro termín nástupu 1. 10. 2017:

do 31. 5. 2017

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP OO pro termín nástupu 1. 10. 2017:

29. 6. 2017 – 3. 7. 2017

 

 

 

                                                                                               prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

                                                                                                                      děkan FBMI ČVUT

 

 

 

Schváleno AS FBMI ČVUT dne 8. 3. 2016