Přednáška náčelníka gen. štábu AČR arm. gen. Ing. Josefa Bečváře (10. 10., Kladno)