Uřední deska

Seznam studijních oborů a programů na Fakultě biomedicínského inženýrství
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2019/2020
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost pro akademický rok 2019/2020
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
MÚVS přijme projektového manažera
MÚVS přijme asistenta/tku studijních programů v AJ

Dean of the Faculty of Civil Engineering of the CTU in Prague is announcing a selection tender for employment of a candidate for the positon of Senior research worker for mobility within the terms of the Research, development and education operation programme call for the "International research worker mobility" project /P K 122/

Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozice profesora/docenta a odborného asistenta na katedru softwarového inženýrství
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vypisuje výběrové řízení na pozici odborného asistenta
Rektorát ČVUT v Praze přijme účetní
UCEEB ČVUT v Praze přijme do svého týmu specialistu v inovativním řízení budov
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské vypisuje výběrové řízení pro pracovní pobyt výzkumného pracovníka - seniora v zahraničí
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrstké vypisuje výběrové řízení na akademické pracovníky katedry fyzikální elektroniky, katedry fyziky, katedry matematiky
ČVUT v Praze UCEEB vypisuje výběrové řízení na pro pracovní pobyt výzkumného pracovníka - seniora v zahraničí
ČIIRK hledá fakturantku
ČIIRK hledá asistentku
Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího/vedoucí katedry technologie staveb, katedry technických zařízení budov, katedry inženýrské informatiky, katedry betonových a zděných konstrukcí, katedry geotechniky, katedry speciální geodézie a Experimentálního centra pro funkční období od 1. 10. 2019
Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics under the Czech Technical University in Prague in cooperation with European-funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) opens a post to Early Stage Researcher (ESR8) on a Prague-based Project “Design, development and testing of a low cost pet-like care-bot” within a research and innovation programme DISTINCT. "Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology”.
Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na akademické pracovníky
Děkan Fakulty informačních technologií vypisuje výběrové řízení na pozice odborných asistentů a profesora(ky)/docenta(ky) na katedru softwarového inženýrství
Dean Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague is offering the following job position:
Junior post-doc researcher for Mobility within the OP RDE Challenges of the "International Researcher Mobility" P1K123
Dean of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague is announcing tenders for the position:
Senior researcher for Mobility within the OP VVV Call for “International Reseach Workers Mobility“ project PK133
The Institute of Experimental and Applied Physics (IEAP) is a scientific-academic unit of the Czech Technical University in Prague focused on the Physics of the Microworld and its applications. The Department of Applied Physics and Technology (DAPT) currently has a vacancy for a:
Senior Research Scientist (f/m) - X-RAY IMAGING and Junior Research Scientist (f/m) - X-RAY IMAGING
Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague welcomes applications for a position of:
Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call “International Mobility of Researchers” PK124
Archiv ČVUT v Praze přijme archiváře
UCEEB ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici - samostatný laborant - měření měničů

 

Back to Top