Uřední deska

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Ksenie Sedove dne 15. ledna 2019 od 14:00 hodin
Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Eleny Deutsch dne 15. ledna 2019 od 13:00 hodin
Seznam studijních oborů a programů na Fakultě biomedicínského inženýrství
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
Děkan Fakulty informačních technologií přijme odborného asistenta, souhlas GDPR
Rektor ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
ČIIRK hledá pracovníka/pracovnici na pozici referent ekonomického oddělení
Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozice profesora/docenta a odborného asistenta

 

Back to Top