Uřední deska

Oznámení o konání přijímacího řízení do doktorského studijního programu BMKT dne 15. února 2019 od 15:00 hodin - jmenování komise
Seznam studijních oborů a programů na Fakultě biomedicínského inženýrství
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozice profesora/docenta a odborného asistenta
Rektorát ČVUT v Praze přijme nového kolegu/kolegyni na pozici koordinátor(ka) ochrany duševního vlastnictví
Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze přijme referenta/referentku veřejných zakázek
Rektorát ČVUT v Praze přijme odborného referenta daňové problematiky
Dean of the Facuty of Civil Engineering opens of public selection procedure for the following positions: Senior Researcher involved in mobility within the OP VVV project „International Mobility of Researchers“ /P2K132/, Junior Postdoctoral Researcher (Analytical Chemist) in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call “International Mobility of Researchers” /PK143/
Fakulta stavební přijme do ekonomického oddělení dvě uchazečky/dva uchazeče na pozici finanční účetní

 

Back to Top