Uřední deska

Seznam studijních programů a oborů na ČVUT FBMI - 10.08.2018
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro rok 2018 
Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ochrana Obyvatelstva pro akademický rok 2018/2019
Jmenování přijímací komise - PŘ do doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika (nástup od 1.3.2018)
Rektorát ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici recepční
Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme dva referenty na ekonomické oddělení
Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného asistenta
Rektorát ČVUT v Praze přijme zaměstnance do Archivu ČVUT

Děkan Fakulty stavební přijme pracovníka na pozici Junior Postdoctoral Researchera  a na pozici Post-doc Researcher Junior

Děkan Fakulty informačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na finanční účetní

 

Back to Top