Úřední deska

Seznam programů a oborů stav ke dni 1.9.2019
Ceník za pronájem místností v budově Kokosu
Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu AT na akademický rok 2020/2021
Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu BI na akademický rok 2020/2021
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský technik (BMT) v anglickém jazyce (Biomedical Technician) - zde

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)

Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy tříletého bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce), pro studium v oboru Biomedicínský inženýr (BME), Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (SIPZ) a Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) v anglickém jazyce (Biomedical Engineering, Systematic Integration of Processes in Health Service, Instruments and Methods for Biomedicine ) - zde.
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formu dvouletého navazujícího magisterského studijního  programu Biomedicínská a klinická informatika pro akademický rok 2019/2020 (podrobnosti na www stránce)
Fakulta stavební ČVUT v Praze přijme pro pracoviště Výpočetního a informačního centra technika slaboproudé kabeláže
UCEEB v Buštěhradě přijme specialistu na ekologické koncepty budov
Děkan Fakulty stavební vypisuje výběrové řízení na akademické pracovníky
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav přijme projektového manažera, asistentku pro vědu a výzkum a PR, technika v oboru strojírenství, korozního inženýra, analytika v oblasti silikátové chemie
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou míst akademických pracovníků na katedře materiálů FJFI
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze přijme asistenta/tku ředitele
Fakulta stavební ČVUT v Praze - přijme nového kolegu/ kolegyni na pracovní pozici Projektový manažer OP VVV
Back to Top