Konference (EARLY) ASSESSMENT OF MEDICAL DEVICES

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dne 17. 5. 2018 uspořádala Katedra biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT mezinárodní konferenci (EARLY) ASSESSMENT OF MEDICAL DEVICES zaměřenou na spolupráci při vývoji metod pro HTA aplikované na zdravotnické prostředky.
Na konferenci vystoupila doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA (Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach) a představila výsledky výzkumné skupiny zaměřené na ekonomiku a management ve zdravotnictví na TU Košice. Poté představil zaměření a výsledky výzkumného týmu CzechHTA prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. a kolektiv (FBMI) a z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vystoupil s příspěvkem o kvalitativních metodách ve výzkumu zaměřeném na zdravotnické prostředky PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 
Závěrečná diskuze se týkala společných vědeckých témat a budoucí spolupráce mezi KBT FBMI, Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a 1. lékařskou fakultou UK.
 

Back to Top