• V souboji o titul Nejdrsnější hasič na Memoriálu Jana Lewinského 2018 zvítězil Dušan Plodr, student FBMI kombinovaného studia oboru Plánování a řízení krizových situací.

  • Studenti oborů Civilní nouzové plánování a Zdravotnický záchranář se v dubnu účastnili společného cvičení ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i. v Kamenné u Příbrami.

  • „Umělý pacient“ je součástí simulovaného pracoviště jednotky intenzivní péče. Jedná se o celotělový simulátor, který je typickým produktem biomedicínského inženýrství, jež spojuje technické prostředky s medicínou.

  • Studenti nového oboru Informační a komunikační technologie v lékařství se mimo jiné zabývají vývojem mobilních aplikací.

  • Studenti bezpečnostních oborů vyhodnocují na simulačních úlohách postupy řešení při krizových situacích.

  • Studenti fyzioterapie absolvují praxe ve špičkových zdravotnických a rehabilitačních zařízeních.

  • Na fakultě pracuje tým odborníků zabývající se interakcí XUV záření s biologickými objekty.

Back to Top