Fotogalerie Pokroky

Na semináři prezentovali své zkušenosti ze spolupráce mezi lékaři a inženýry jak pracovníci lékařských fakult, tak ústavů Akademie věd a FBMI. Mezi témata přednášek patřily například Možnosti telefonické medicíny, Výuka oftalmochirurgie ve virtuálním prostředí, Využití biomedicínckých technologií u lidí v klinických stavech a mnohé další.

Současně se seminářem probíhala posterová sekce studentských projektů a diplomových prací studentů FBMI. Všechny práce opět spojovaly techniku a medicínu a řada z nich má okamžité uplatnění v praxi.

Odpoledne se potom sešli u kulatého stolu odborníci FBMI i všech tří pražských lékařských fakult k projednání další spolupráce inženýrů a lékařů. Mezi diskutujícími byli děkani všech tří pražských lékařských fakult i FBMI. Diskuse se týkala mimo jiné vztahu lékařů a inženýrů a postavení biomedicínského inženýra v lékařském prostředí.

[img_assist|nid=2261|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2262|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2263|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2264|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2265|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2266|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2268|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2269|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2270|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=120][img_assist|nid=2271|title=|desc=|link=popup|align=left|width=120|height=160][img_assist|nid=2272|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106][img_assist|nid=2273|title=|desc=|link=popup|align=left|width=160|height=106]