Vyučované předměty (Zdravotnický obor Biomedicínský technik - prezenční forma) - letní semestr

KodNázev
17BBAZCAlgoritmy zpracováni biosignálů v jazyce C
17PBBAZCAlgoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17PBBAF2Anatomie a fyziologie II
17BBAF2Anatomie a fyziologie II.
17PBBA3BAngličtina IIIB (část 2)
17BBBPBakalářská práce
17PBBBPBakalářská práce
17BBBLSBiologické signály
17PBBBLSBiologické signály
17BBBUIBiologické účinky ionizujícího záření
17PBBBUIBiologické účinky ionizujícího záření
17BBCHMChemie
17PBBCHMChemie
17BBDIZDetektory ionizujícího záření
17PBBDIZDetektory ionizujícího záření
17BBEZPEkonomika zdravotnického provozu
17PBBEZPEkonomika zdravotnického provozu
17BBEMPElektromagnetické pole živých organismů
17PBBEMPElektromagnetické pole živých organismů
17BBESLElektronické součástky a senzory v lékařství
17PBBESLElektronické součástky a senzory v lékařství
17BBEBIEtika v biomedicínském inženýrství
17PBBEBIEtika v biomedicínském inženýrství
17PBBFY2Fyzika II
17BBFY2Fyzika II.
17PBBFY3Fyzika III
17BBFY3Fyzika III.
17BBHEHygiena a epidemiologie
17BBITPIntegrální počet
17PBBITPIntegrální počet
17BBLTLaboratorní technika
17PBBLTLaboratorní technika
17PBBLPZ2Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17BBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictví
17PBBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictví
17BBMZTManagement zdravotnické techniky
17PBBMZTManagement zdravotnické techniky
17BBMATMarketing zdravotnické techniky
17PBBMATMarketing zdravotnické techniky
17BBMECMechanika
17PBBMECMechanika
17BBMSModelování a simulace
17PBBMSModelování a simulace
17BBNMPNávrh a management projektu
17PBBNMPNávrh a management projektu
17BBOIZOchrana před účinky ionizujícího záření
17PBBOIZOchrana před účinky ionizujícího záření
17PBBPPSPacientské a přístrojové simulátory a testery
17PBBPPPPráce s programovými prostředky
17BBPPMPráce s programovými prostředky (Matlab)
17BBPPPPráce s programovými prostředky (pokročilý)
17BBPPZPráce s programovými prostředky (začátečníci)
17BBPMSPravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMSPravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMP1Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17BBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17BBPPPrvní pomoc
17PBBPPPrvní pomoc
17BBRIRehabilitační inženýrství
17PBBRIRehabilitační inženýrství
17BBRBLRobotika v lékařství
17PBBRBLRobotika v lékařství
17BBSPRSemestrální projekt
17PBBSPRSemestrální projekt
17BBSELSilnoproudá elektrotechnika
17PBBSELSilnoproudá elektrotechnika
17BBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17PBBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17BBVKSVybrané kapitoly ze statistiky
17BBZPDZáklady patologie a diagnostické metody
17PBBZPDZáklady patologie, hygieny a epidemiologie