Vyučované předměty (Zdravotnický obor Biomedicínský technik - prezenční forma) - zimní semestr

KodNázev
17BBALPAlgoritmizace a programování
17PBBALPAlgoritmizace a programování
17PBBAZDAnalýza a zpracování biomedicínských dat
17PBBAF1Anatomie a fyziologie I
17BBAF1Anatomie a fyziologie I.
17BBJA3Angličtina III.
17PBBA3AAngličtina IIIA (část 1)
17BBBCHBiochemie
17PBBBCHBiochemie
17BBBFTBiofotonika
17PBBBFTBiofotonika
17BBBLGBiologie
17PBBBLGBiologie
17BBBBBiomechanika a biomateriály
17PBBBBBiomechanika a biomateriály
17BBBOZPBOZP a normy v elektrotechnice
17PBBBOZPBOZP a normy v elektrotechnice
17BBEMElektrická měření
17PBBEMElektrická měření
17BBELFElektrofyziologie
17PBBELFElektrofyziologie
17BBEOElektronické obvody
17PBBEOElektronické obvody
17BBFVPFunkce více proměnných
17PBBFVPFunkce více proměnných
17PBBFY1Fyzika I
17BBFY1Fyzika I.
17BBFCHFyzikální chemie
17PBBFCHFyzikální chemie
17BBISZInformační systémy ve zdravotnictví
17PBBISZInformační systémy ve zdravotnictví
17BBITTInformační technologie a telemedicína
17PBBITTInformační technologie a telemedicína
17BBLTRLékařská terminologie
17PBBLTRLékařská terminologie
17BBLPZLékařské přístroje a zařízení
17PBBLPZ1Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17BBLADLineární algebra a diferenciální počet
17PBBLADLineární algebra a diferenciální počet
17BBMVPMetodologie výzkumné práce
17PBBMVPMetodologie výzkumné práce
17BBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBBPPMPráce s programovými prostředky (Matlab)
17BBPNKPraktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17PBBPNKPraktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17BBPMP1Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17BBPSLPsychologie
17PBBPSLPsychologie
17BBTELTeoretická elektrotechnika
17PBBTELTeoretická elektrotechnika
17BBTPRTýmový projekt
17PBBTPRTýmový projekt
17BBUSSÚvod do signálů a systémů
17PBBUSSÚvod do signálů a systémů
17PBBVBIVirtuální bioinstrumentace
17BBZLNZdravotnická legislativa a normy
17PBBZLNZdravotnická legislativa a normy
17BBZSZobrazovací systémy
17PBBZSZobrazovací systémy
17BBZODZpracování obrazových dat
17PBBZODZpracování obrazových dat