Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Vydávání a prodlužování průkazů ČVUT

Od 1. 1. 2008 bylo zavedeno vydávání a prodlužování průkazů ČVUT, ISIC v Kladně (místnost č.B−611). Více informací na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/prukazy/s. Všichni zaměstnanci a studenti by od této doby měli používat výhradně služeb na Kladně a nikoliv vydavetelství průkazů v Praze.
FBMI ČVUT aktualita

! Den otevřených dveří

Druhý termín dne otevřených dveří na FBMI je připraven na čtvrtek 7. února 2008 od 10:00 do 15:30 hodin. Do prostor naší fakulty srdečně zveme všechny studenty a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce, pro všechny příchozí je připraven nevšední, zábavný a poučný program! ...
FBMI ČVUT aktualita

Vyhodnocení soutěže ČVUT o Cenu rektora

Dne 20.11.2007 byla vyhodnocena soutěž o Cenu rektora a další odměny za výzkum. O hlavní ocenění — Cenu rektora se dělí tři pracovnící a mezi nimi získal Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ocenění za vědeckou práci za „Demand Flow System“ Blahopřejeme!
FBMI ČVUT aktualita

Krátkodobé pobyty pro akademické pracovníky a zaměstnance v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickém roce 2008/2009

V rámci programu ERASMUS jsou k dispozici následující týdenní pobyty na zahraničních univerzitách: ...
FBMI ČVUT aktualita

Soutěž o nejlepší ideový návrh znaku FBMI

Soutěž o znak FBMI
FBMI ČVUT aktualita

Setkání se studenty

V pondělí 10. prosince od 16:00 se v Malém sále uskuteční Setkání se studenty, kam jste tímto zváni. Tato akce má dvě části — formální a neformální. Na programu formální části je vystoupení děkanky s informacemi o fakultě, vyhodnocení ankety o studiu prezentované studenty a závěr je věnován dotazům studentů. Neformální část pak bude zaměřena na fakultní grilování a soutěže. Marcel Jiřina