Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! POZVÁNKA: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FBMI – 25. 11. 2016

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016. V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI (vestibul FBMI, nám. Sítná 3105). Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře a experimenty. poster_DOD_11-16_835x1180.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Volby do AS ČVUT

Zápis a výsledky voleb - jednání volební komise Volební lístky - zaměstnanecká komora, studentská komora Na základě obdržených návrhů členů akademické obce byli navrženi níže uvedení kandidáty do AS ČVUT: Volby zastupcu do AS C_VUT_navrh.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Setkání vedení se studenty

Vážené dámy, vážení pánové, Plakat_uHELLna_party.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Cenu Františka Egermayera získala studentka FBMI

8. 11. 2016 byla udělena studentce Bc. Zdence Karasové Cena Františka Egermayera v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.  
FBMI ČVUT aktualita

FBMI se stala členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dnem 8. listopadu 2016 se stala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice. Toto členství ji umožní aktivní účast v činnosti této Asociace, blíže se seznámit s poznatky ostatních fakult v České republice, na kterých jsou rovněž akreditovány studijní programy zaměřené na zdravotnickou problematiku a zároveň se podílet na změnách, vyplývající z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.).
FBMI ČVUT aktualita

Čestné uznání ministra zdravotnictví pro projekt FBMI

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví byl projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů jehož řešitelem byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vyhodnocen jako jeden z projektů, kterým bude uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 15. 12. 2016 v prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu.
FBMI ČVUT aktualita

! Stanovisko kolegia děkana FBMI

Kolegium děkana FBMI se zabývalo napjatou situací na ČVUT a zaujalo k ní své stanovisko. Stanovisko kolegia dekana.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Student FBMI oceněn ministrem obrany za pomoc při nehodě

Ministr obrany České republiky Martin Stropnický udělil v Národním památníku na pražském Vítkově vyznamenání vojákům u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. Mezi 34 oceněnými byl i Jiří Burda, rotmistr 141. zásobovacího praporu z Pardubic, který je současně studentem magisterského studijního oboru Civilní nouzové plánování. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 1.    odborného asistenta nebo asistenta na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva se zaměřením na výuku a výzkum v oborech: •    krizového řízení a ochrany obyvatelstva, •    preklinických a teoretických medicínských oborů, inzerat FBMI - akademici 1116.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na místa vedoucích kateder

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze  vypisuje výběrové řízení  na místa vedoucích kateder: -    biomedicínské techniky, -    zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, -    přírodovědných oborů, -    biomedicínské informatiky, -    informačních a komunikačních technologií v lékařství. Předpokládaný nástup 2. 1. 2017. inzerát vedoucí kateder 11-2016.pdf ...