Mgr. Pavel Böhm, MBA
Zástupce garanta oboru zdravotnický záchranář, asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: pavel.bohm@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 946

Místnost: KL-K:204

Konzultační hodiny:

v sudé týdny: úterý 14:00-15:30, čtvrtky 14:00-16:00 nebo dle předchozí dohody; ve zkouškovém období dle předchozí dohody e-mailem nebo telefonicky.