Ing. Veronika Burianová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: veronika.burianova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 794

Místnost: B 403

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 13:00 - 14:00