prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
děkan, zástupce vedoucího katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: ivan.dylevsky@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 939, 224 359 906

Místnost: B 613, K 313

Konzultační hodiny:

Jako děkan:

úterý a čtvrtek 9-11

Jako vyučující:

1. v semestru: pondělí 10-12,00hod. 2. kdykoliv po dohodě e-mailem: dylevsky@seznam.cz