doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: fidler@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 898

Místnost: B303

Konzultační hodiny:

Prosim kontaktovat nejprve e-mailem fidler@fbmi.cvut.cz Konzultace via skype Po 15-17 hod.