Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
zástupce vedoucího KZOOO

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jiri.halaska@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 895

Místnost: K 236

Konzultační hodiny:

každé úterý   10.00 - 11.50