Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
proděkan pro studium a pedagogickou činnost, zástupce vedoucího katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: zdenek.hon@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 899

Místnost: Kasárna, místnost K-307

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 – 14:00