doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Studničkova 7/2028
Praha 2
Albertov: Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF

Email: jaroslav.jerabek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224358425

Místnost: Albertov