Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: kocourek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224358453 (Kladno), 224 968 580 (Albertov)

Místnost: B 314, SPA Albertov