Bc. Přemysl Kučera
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: premysl.kucera@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 775 575 540

Místnost: B 213

Konzultační hodiny: čt: 13,00 - 14,00, ostatní dny po domluvě