Mgr. Martin Ladecký
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: martin.ladecky@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 224 358 401

Místnost: B505a

Konzultační hodiny:

Úterý 15:00 - 16:00. Dohodou.