Ing. Lukáš Nestával
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Albertov: Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF

Email: nestaval@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 425

Místnost: Albertov