MUDr. Daniela Obitková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: daniela.obitkova@fbmi.cvut.cz

Místnost: K 204

Konzultační hodiny:

středa 12-14