Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: rafl@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 960

Místnost: B-107

Konzultační hodiny:

Pondělí 9.00-9.45 (ZS 2017/2018).

Jindy po předchozí domluvě.

Ve zkouškovém období pouze po předchozí domluvě.