PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
';
odborný asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 043

Místnost: K 228

Konzultační hodiny: úterý - lichý i sudý týden 8:30 - 9:30 hod. čtvrtek - lichý týden 9:00 - 10:00 hod.