Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: rozanek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 960

Místnost: B-107

Konzultační hodiny:

Út: 11-11.30, místnost/room B-107