Romana Šiffnerová
sekretariát katedry

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: siffnerova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 915

Místnost: B308