Ing. Martina Turchichová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: martina.vermachova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 935

Místnost: B 405

Konzultační hodiny:

Úterý 10-11 h, případně dle domluvy, v kabinetě B 405.