Telemedicína a diabetes

 
Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Adresa: Studničkova 7/2028 Praha 2
Kontakt: Ing. Jan Mužík, Ph.D., muzik@fbmi.cvut.cz, tel: 224 968 574
 

Kdo jsme?

Multidiscplinární tým složený z odborníků z FBMI ČVUT, 1. a 2. LF UK a CIIRK ČVUT
 

Členové:

Jan Mužík, Ann Holubová, Jan Brož, Dominik Fiala, Marek Doksanský, David Gillar, Tomáš Kučera, Tomáš Kuttler, Jan Kašpar, Pavel Smrčka, Karel Hána, Miroslav Mužný, Martina Vlasáková, Ondřej Pelák, Klára Bajerová, Patrícia Štefanová
 

Čím se zabýváme?

Zabýváme se zejména návrhem telemedicínských systémů používaných k monitoraci a podpoře léčby chronicky nemocných pacientů (zjm. pacientů s diabetes mellitus, hypertenzí a kardiovakulárními onemocněními), k podpoře a motivaci k pohybu u hemiparetických pacientů a pacientů s psychickými onemocněními, a v neposlední řadě také k prevenci vzniku přidružených onemocnění.

Součástí těchto systémů jsou zejména aplikace pro chytré telefony, nositelná elektronika a mobilní zdravotnická zařízení, chytré váhy, tlakoměry, apod. Důraz je kladen na bezdrátovou komunikaci a automatický sběr dat.
 

Aktuální projekty a klinické studie:

Projekty:

Telemedicínský systém Diani (http://www.albertov.cz/projekty/diani/) pro podporu pacientů s diabetem

 • vývoj webové aplikace Diani (https://www.diani.cz/)
 • vývoj mobilní aplikace diabetického deníku Diabetesdagboka
 • vývoj dalších aplikací pro android zaměřených na self-management diabetu a serious games
 • vývoj telekomunikačního systému pro rodiny s diabetickými dětmi
 • online monitorace a sběr dat u pacientů s DM1 a DM2
 • sběr a analýza dat z nositelné elektroniky a zdravotnických přístrojů (glukometry, CGM, inzulínové pumpy, tlakoměry, váhy, krokoměry aj.)
 • Telemedicínský systém pro pacienty s hypertenzí a kardiovaskulárními onemocněními (arytmie)

  • online monitorace a sběr dat u pacientů s hypertenzí a kardiovaskulárními onemocněními
  • sběr a analýza dat ze zdravotnických přístrojů (tlakoměry s podporou detekce srdečních abnormalit) + podpora evidence dalších zdravotnických informací

  SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života

  • Telemedicínský systém pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
  • monitorace fyzické aktivity u schizofrenních pacientů pro podporu jejich zdravotního stavu a prevenci vzniku přidružených onemocnění či potlačení jejich rozvoje
  • napojení systému na NIS (Hippo)

  Aktuální klinické studie:

  • FN Motol:
   • Vliv telemedicínského systému na kvalitu života pacientů s diabetes mellitus 1. typu
   • Vliv fyzické aktivity a dalších parametrů na kompenzaci diabetes mellitus – možnosti telemonitoringu a počítačového zpracování dat v rámci expertního systému
  • Rehabilitační centrum Kladruby:
   • Vliv postižení hemiparetických pacientů na přesnost krokoměrů a možnosti jejich využití pro dlouhodobou monitoraci

   

  Výsledky naší práce:

  • mobilní aplikace pro chytré telefony Diabetesdagboka (ve spolupráci s NSE, Norsko)
  • aplikace Diabetesdagboka pro Chytré hodinky Pebble (ve spolupráci s NSE, Norsko)
  • webová aplikace Diani (https://www.diani.cz/)
   • sběr, analýza a online monitorace měřených parametrů u pacientů s DM
   • automatická synchronizace záznamů z mobilní aplikace Diabetesdagboka
   • zobrazení dat z kontinuálních monitorů glykémie, activity trackerů, chytré váhy, tlakoměru, inzulínových pump
  • aplikace diabetických hodinek pro AndroidWear
   • automatický přenos a zobrazení hodnot glykémie změřených osobním glukometrem
   • zobrazení dat ve formě spirálových grafů
   • nástroj pro identifikaci glykemických exkurzí v určité fázi dne a zvýšení adherence k pravidelné kontrole glykémie
  • webová aplikace SOMA
   • sběr a online monitorace záznamů fyzické aktivity u pacientů s duševním onemocněním

   

  S kým spolupracujeme?

   

  Projekty pro studenty

  • Analýza dat z trackování způsobu a frekvence průchodu aplikací Dagboka používané pacienty s DM1
  • Návrh a implementace změn aplikace Dagboka dle typologie člověka s využitím dat z osobnostního dotazníku a používání aplikace pacienty s DM1
  • Interaktivní hračky pro děti jako nástroj pro bezbariérovou komunikaci mezi dítětem s DM1 v předškolním věku a rodičem
  • Návrh a implementace glykemických hodinek s využitím spiral graphs
  • Vztah mezi tepovou frekvencí a aktuální hladinou glykémie během spánku a možnosti využití kontinuální monitorace tepové frekvence jako nástroje pro včasnou detekci hypoglykémií
  • Možnosti využití dohledového systému a online monitorace vybraných parametrů u pacientů s chronickým onemocněním, kteří žijí sami