Věda a výzkum - archiv aktualit

FBMI ČVUT aktualita

HORIZON 2020 + Norské fondy a jak se zapojit do projektů

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář “HORIZONT 2020 + Norské fondy a jak se zapojit do projektů”, který se uskuteční dne 23. ledna 2014 od 10 hodin na ČVUT v Praze ve velké zasedací místnosti Rektorátu ČVUT (B2 - 218), Zikova 4, Praha 6 - Dejvice. V přiloženém souboru naleznete pozvánku s odkazem na registraci. 20140123_H2020_NF.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Pozvání na konferenci eHealth Days 2014

Dovolujeme si vás informovat o pokračování tradiční konference eHealth Day, která je pořádaná Národním telemedicínským centrem ve spolupráci s Nakladatelstvím Sdělovací technika. Tato konference se koná 18. 2. 2014 v kongresovém sále IKEM v Praze. Letos se mimo jiné uskuteční také první akademická sekce pro všechny tuzemské subjekty, které rozvíjejí na akademické půdě své aktivity na poli eHealth, telemedicíny a asistivních technologií. Více informací viz soubory níže. 20140123_H2020_NF.pdf Pozvanka_eHealth_Day_2014.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. - 1. výběrové řízení pro rok 2014

Dovolujeme si Vás informovat, že Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil 1. výběrové řízení pro rok 2014, Oblast I - Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení. s termínem 31. 1. 2014.   Oblast I obsahuje 4 tématické okruhy: A. Pilotní aplikace a služby B. Přístup do e-infrastruktury C. Multimedia ve vysokém rozlišení D. Bezpečnost   ...
FBMI ČVUT aktualita

Připravované mise v oblasti nanotechnologií v roce 2014

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce Technologického centra. Pozvánka na 2 připravované akce v přiloženém souboru. Pozvánka NANOTECH + India BIO.docx
FBMI ČVUT aktualita

Aktuální výzvy v oblasti mezinárodních programů na podporu VaV

Dovolujeme si Vás informovat o nových mezinárodních výzvách a programech. Příslušné odkazy jsou uvedeny na web stránkách odboru VaV. http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/avz     1/ Horizont 2020 ...
FBMI ČVUT aktualita

Aplikace SEMINÁŘE

Dovolujeme mi Vás informovat o nové aplikaci SEMINÁŘE.  Na semináře, pořádané Odborem pro  vědeckou a  výzkumnou činnost, se zájemci mohou nově přihlásit  přes webové stránky ...
FBMI ČVUT aktualita

Sociální sítě pro vědu a výzkum - seminář

Vážení, ráda bych Vás pozvala na seminář Sociální sítě pro vědu a výzkum určený pro doktorandy a vědecké pracovníky vysokých škol. Kdy: 5. 12. 2013, 10:00 - 12:00 Kde: učebna 115, FEL, Technická 2, Praha 6 Lektor: Mgr. Ilona Trtíková (Ústřední knihovna ČVUT, ÚISK FF UK)   Soc._Site_int.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Horizon 2020

Dovolujeme si vám předat pozvánku na chystaný informační den Horizont 2020, který se koná 5. prosince v Bruselu. Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu/research/conferences/2013/energy_infoday/infoday_energy_en.htm
FBMI ČVUT aktualita

Čtvrtá veřejná soutěž ALFA - TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 1.listopadu 2013 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Datum odevzdání je do 20.prosince 2013 do 16,30hodin. Více informací naleznete na: www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa/alfa-ctvrta-soutez.html
FBMI ČVUT aktualita

Výzva Studentské grantové soutěže 2014

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení výzvy v rámci Studentské grantové soutěže 2014.   Termín podávání přihlášek je v termínu 1. 11. 2013, 00:00 hod. - 3. 12. 2013, 14:00 hod.   plakát výzva 2013-1.pptx ...