Přijímací řízení

Přijímací řízení do akademického roku 2016/2017

 

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek

 

            V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 13. září 2016 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/2017 do následujících tříletých bakalářských studijních programů:

                  Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“

* oboru „Biomedicínská informatika“ v prezenční a v kombinované formě studia s kapacitou oboru 31 přijatých uchazečů pro prezenční a 20 pro kombinovanou formu studia

* oboru „Biomedicínský technik“ v prezenční a v kombinované formě studia s kapacitou oboru 97 přijatých uchazečů pro prezenční a 20 pro kombinovanou formu studia

* oboru „Informační a komunikační technologie v lékařství“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 40 přijatých uchazečů.

„Specializace ve zdravotnictví (SVZ)“

* oboru „Radiologický asistent“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 27 přijatých uchazečů.

* oboru „Zdravotnický záchranář“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 15 přijatých uchazečů.

* oboru „Zdravotní laborant“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 22 přijatých uchazečů.

„Ochrana obyvatelstva (OO)“

* oboru „Plánování a řízení krizových situací“ v prezenční a v kombinované formě studia s kapacitou oboru 30 přijatých uchazečů pro prezenční a 43 pro kombinovanou formu studia.

             Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz do 15. srpna 2016. Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a o přijímacím řízení lze získat na: http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni a na studijním oddělení FBMI (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, ( 224358497, 224388473, e mail: studijni@fbmi.cvut.cz).

             Pro přijetí ke studiu platí přijímací podmínky schválené AS FBMI ČVUT dne 10. listopadu 2015. Podrobné informace o přijímacím řízení a další informace jsou na internetových stránkách fakulty: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/605/public/podminky_prijeti_BC_BMKT_2016_2017_schvaleno_ASFBMI_www.pdf pro program BMKT

 http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/605/public/podminky_prijeti_BC_SVZ_2016_2017_schvaleno_ASFBMI_www.pdf pro program SVZ

 http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/605/public/podminky_prijeti_BC_OO_2016_2017_schvaleno_ASFBMI_www.pdf pro program OO

Informace pro uchazeče k bakalářskému studiu - přijímací řízení v září 2016:

V souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení, se bude přihlížet k průměru průměrů pouze v oborech Informační a komunikační technologie v lékařství, Biomedicínský technik, Biomedicínská informatika a Plánování a řízení krizových situací (kombinovaná forma), v ostatních oborech a formách studia budou vzhledem k velkému počtu přihlášek psát přijímací zkoušky všichni uchazeči.

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz) a podávají se vytisknuté osobně nebo poštou. Posledním dnem, ve kterém budou přijímány přihlášky ke studiu pro akademický rok 2016/2017 je 15. 8. 2016 do 15 hod. při osobním doručení referentce studijního oddělení ČVUT FBMI (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni), s podacím datovým razítkem 15. 8. 2016 při zaslání poštou. Na přihlášky předané či odeslané později nebude v žádném případě brán zřetel. Kontaktní adresa: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno,  224 358 473,  224 358 497, e-mail: menclmon@fbmi.cvut.cz, kreckmar@fbmi.cvut.cz, web: http://www.fbmi.cvut.cz.

Datum přijímacího řízení 13. 9. 2016 je  zároveň i dnem zápisu přijatých uchazečů do 1. ročníku 16/17.
Fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky ani zápisu.
Nejpozději 13. 9. 2016 musí uchazeči předložit maturitní vysvědčení nebo potvrzení školy o úspěšném vykonání maturitní zkoušky (cizinci nostrifikaci), bez toho není možné uchazeče přijmout a ani ho připustit k psaní testu přijímací zkoušky.
Dovolujeme si upozornit uchazeče, že byla zprovozněna tzv. platební brána a že je možné přihlášku ke studiu zaplatit též přímo z elektronické příhlášky ke studiu online platební kartou. Odkaz najdete až na úplném konci po sepsání a uzavření el. přihlášky ke studiu.
Písemné pozvánky budou odeslány každému uchazeči cca kolem 20. srpna 2016.
Uchazeče v oboru Zdravotnický záchranář upozorňujeme, že v případě přijetí a zapsání do 1. ročníku 16/17 se odjíždí již 19.9.2016 na týdenní povinný kurz (více info u zápisu ke studiu).
 

Informace pro uchazeče k bakalářskému studiu - přijímací řízení v červnu 2016:

V souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení (viz níže), se bude přihlížet k průměru průměrů pouze v oborech Biomedicínský technik (prezenční forma), Biomedicínská informatika (prezenční forma) a Plánování a řízení krizových situací (kombinovaná forma), v ostatních oborech a formách studia budou vzhledem k velkému počtu přihlášek psát přijímací zkoušky všichni uchazeči.

Datum přijímacího řízení a zároveň zápisu přijatých uchazečů do 1. ročníku 16/17 pro jednotlivé obory:

 

20. 6. 2016 Plánování a řízení krizových situací (prezenční i kombinované studium)

21. 6. 2016 Biomedicínský technik (prezenční studium), Biomedicínská informatika (prezenční studium), Optika a optometrie

22. 6. 2016 Fyzioterapie

23. 6. 2016 Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant, Radiologický asistent

Písemné pozvánky budou odeslány každému uchazeči cca na konci dubna 2016.

Obory Biomedicínský technik v kombinované formě studia, Biomedicínská informatika v kombinované formě studia a Informační a komunikační technologie v lékařství v prezenční formě studia se prozatím pro malý zájem uchazečů neotevírají.
(je však možné, že bude cca v červnu 2016 vypsán mimořádný termín na září 2016 (tzv.  2. kolo) přijímacího řízení pro tyto 3 obory - sledujte info na webu fakulty)

Informace pro uchazeče k navazujícímu magisterskému studiu - přijímací řízení v září 2016:

 Datum přijímacího řízení a zároveň zápisů přijatých uchazečů do 1. ročníku 16/17 pro jednotlivé obory:

26. 9. 2016 Přístroje a metody pro biomedicínu, Biomedicínský inženýr, Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční i kombinované studium)

27. 9. 2016 Civilní nouzové plánování (prezenční  i kombinované studium)

Písemné pozvánky budou odeslány každému uchazeči cca na konci dubna 2016.

V souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení (viz níže), se bude přihlížet v jednotlivých oborech k  níže uvedenému aritmetickému průměru za Bc. studium (ostatní uchazeči budou psát přijímací zkoušky) 

Civilní nouzové plánování (prezenční studium)   do 1,27    10 uchazečů

Civilní nouzové plánování (kombinované studium)   do 1,33   15 uchazečů

Přístroje a metody pro biomedicínu   do 1,50   4 uchazeči

Biomedicínský inženýr   do 1,50   4 uchazeči 

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční studium)   do 1,50   15 uchazečů

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (kombinované studium)   do 1,50   13 uchazečů

 

 
 
Dovolujeme si upozornit uchazeče, že byla zprovozněna tzv. platební brána a že je možné přihlášku ke studiu zaplatit též přímo z elektronické příhlášky ke studiu online platební kartou. Odkaz najdete až na úplném konci po sepsání a uzavření el. přihlášky ke studiu.
 
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 na ČVUT FBMI – přihlášky do 31.3.2016
 
Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Okruhy+ testy+lit.
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program, BMKT)
Biomedicínský technik
(studijní obor, BMT) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
 Okruhy+
testy+ lit.
zdrav. obor, pokyny, potvrzení KFS
prezenční
AJ
NA
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
Okruhy+
testy+ lit.
NA
samoplátci
Optika a optometrie
(studijní obor, OPT) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
zdrav. obor, pokyny
Biomedicínská informatika
(studijní obor, BMI) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
Informační a komunikační technologie v lékařství
(studijní obor, ICTM) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS)
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
pokyny
***
Specializace ve zdravotnictví (studijní program, SVZ)
Fyzioterapie
(studijní obor, FZT) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
zdrav. obor, pokyny
Radiologický asistent
(studijní obor, RA) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
zdrav. obor, pokyny
Zdravotnický záchranář
(studijní obor, ZZ) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
zdrav. obor, pokyny
Zdravotní laborant
(studijní obor, ZL) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
CHM1CHM2 - BLG
zdrav. obor, pokyny
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program, OO)
Plánování a řízení krizových situací
(studijní obor, PŘKS) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
 
 
 
 
 
 
 
Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Okruhy+ testy+lit.
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program, BMKT)
Biomedicínský inženýr
(studijní obor, BME) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
FYZ1FYZ2BLG1BLG2BME
zdrav. obor, pokyny
prezenční
AJ
NA
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
Okruhy+
testy+ lit.
NA
samoplátci
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
(studijní obor, SIPZ) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
FYZ1FYZ2BLG1BLG2SIPZ
prezenční
AJ
NA
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
Okruhy+
testy+ lit.
NA
samoplátci
Přístroje a metody pro biomedicínu
(studijní obor, PMB) - kontaktnejčastější problémy
prezenční
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.
FYZ1FYZ2BLG1BLG2 - PMB
pokyny
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program, OO)
Civilní nouzové plánování
(studijní obor, CNP) - kontaktnejčastější problémy
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
Okruhy+
testy+ lit.

 

 
Vysvětlivky:
Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení (stejné vždy pro celý studijní program, s výjimkou oboru Zdravotní laborant)
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.  
Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Pokyny – souhrn podrobných pokynů z hlediska vyplnění přihlášky, dalšího postupu a kontaktů pro uchazeče, vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)
Pro zájemce je možné si vypůjčit doporučenou literaturu v knihovně na adrese fakulty v Kladně po telefonické domluvě (viz kontakt zde). Vybrané publikace lze také zakoupit v prodejně skript ČVUT a nebo prostřednictvím eshopu.