Online přístup k ČSN pro studenty zdarma

Přístup ke službě ČSN online pro čtení elektronické formy českých technických norem, bez možnosti tisku

Na základě uzavřené smlouvy mezi FBMI ČVUT a ČAS o poskytování přístupu ke službě ČSN online pro čtení elektronické formy českých technických norem, bez možnosti tisku, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 5 a násl. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je umožněn bezplatný přístup ke všem ČSN studentům technických VŠ v ČR zdarma, online a odkudkoli bez fyzické návštěvy lokální knihovny. Přístup je možný autentizací prostřednictvím následujícího odkazu zde.

Přístup je možný za následujících podmínek:

  1. ČSN ve formátu *pdf jsou umístěny na serveru ČAS. Přístup k *pdf souborům podléhá autentizaci (viz výše). K ochraně souborů je použito technických prvků, které umožňují oprávněné otevření ČSN pouze na 2 počítačích. Systém této ochrany vyžaduje internetové spojení počítače uživatele se serverem ČSN online.
  2. Soubory *pdf je možné otevřít přímo ze serveru ČAS nebo je možné je stáhnout na lokální disk osobního počítače a otevřít v offline režimu. Takto používaný soubor lze otevírat na tomto registrovaném počítači po dobu 14 dní, aniž by byl počítač připojen na internet. Po uplynutí této doby je nutné se znovu připojit do systému ČSN online a otevřít některý ze stažených *pdf souborů. Tím se možnost otevření souboru obnoví. Limit denního počtu otevření nebo stažení ČSN je 30 dokumentů / den. Tisk dokumentů není možný v rámci tohoto přístupu. Pokud by někdo ze studentů vyžadoval tisk, pak je třeba navštívit lokální knihovnu na Nám. Sítná a uhradit vytištěné stránky. Tato možnost je nabízena v rámci jiného placeného přístupu knihovny.
  3.  K prohlížení dokumentů vyžaduje poskytovatel použití software Acrobat Reader CZ verze 8 a vyšší a instalaci zásuvného modulu (tzv. plug-in) firmy FileOpen. Potřebný software je k dispozici ke stažení ze serveru ČSN online zdarma (viz zde). Uživatel je povinen seznámit se s pokyny, informacemi a postupem řešení případných problémů, které jsou uvedeny v ČSN online.

V případě technických problémů kontaktujte IT oddělení FBMI. V případě nejasností v oblasti ČSN se můžete obracet na doc. Ing. Jiřího Hozmana, Ph.D.

Back to Top