Přípravné kurzy

Přípravné kurzy - bakalářské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do bakalářských studijních programů a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, MATEMATIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního programu).

KURZ A
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
KURZ B
PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKA
KURZ C
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
KURZ D
PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE
Kombinovaný přípravný kurz z FYZIKY a BIOLOGIE Přípravný kurz z FYZIKY Přípravný kurz z BIOLOGIE Přípravný kurz z CHEMIE

Přípravné kurzy - navazující magisterské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do navazujících magisterských studijních programů (Biomedicínské inženýrství,  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví) a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A SPECIFICKÉ ČÁSTI PROGRAMU SIPZ (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví).

PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
PŘÍPRAVNÝ KURZ SIPZ
 
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE PŘÍPRAVNÝ KURZ  SIPZ  
Back to Top