Přípravné kurzy

Přípravné kurzy - bakalářské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do bakalářských studijních oborů a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního oboru).

Přihlášky do jednotlivých přípravných kurzů přijímáme do 30. 4. 2019.

KURZ A
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA A BIOLOGIE
KURZ B
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
KURZ C
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
KURZ D
PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE
Kombinovaný přípravný kurz z FYZIKY a BIOLOGIE Přípravný kurz z FYZIKY Přípravný kurz z BIOLOGIE Přípravný kurz z CHEMIE

Přípravné kurzy - navazující magisterské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do navazujících magisterských studijních oborů (Biomedicínský inženýr,  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, Přístroje a metody pro biomedicínu) a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A SPECIFICKÉ ČÁSTI OBORU SIPZ (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví).

Přihlášky do jednotlivých přípravných kurzů přijímáme do 30. 4. 2019.

KURZ E
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA A BIOLOGIE
KURZ F 
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
KURZ G
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
KURZ H
PŘÍPRAVNÝ KURZ  SIPZ
Kombinovaný přípravný kurz z FYZIKY a BIOLOGIE Přípravný kurz z FYZIKY Přípravný kurz z BIOLOGIE Přípravný kurz SIPZ

 

Back to Top