Přípravné kurzy

Přípravné kurzy - bakalářské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do bakalářských studijních programů a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, MATEMATIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního programu).

Přihlášky do jednotlivých přípravných kurzů přijímáme do 30. 4. 2021.

KURZ A
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
KURZ B
PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKA
KURZ C
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
KURZ D
PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE
Kombinovaný přípravný kurz z FYZIKY a BIOLOGIE Přípravný kurz z FYZIKY Přípravný kurz z BIOLOGIE Přípravný kurz z CHEMIE

Přípravné kurzy - navazující magisterské studium

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do navazujících magisterských studijních programů (Biomedicínské inženýrství,  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví) a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A SPECIFICKÉ ČÁSTI PROGRAMU SIPZ (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví).

Přihlášky do jednotlivých přípravných kurzů přijímáme do 30. 4. 2021.

PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
PŘÍPRAVNÝ KURZ SIPZ
 
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE PŘÍPRAVNÝ KURZ  SIPZ  
Back to Top