Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Přihlášky ke studiu bakalářského oboru „BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA“ lze podávat v mimořádném termínu do 21. srpna 2014

V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, je na den 19. září 2014 vyhlášen mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2014/2015 do následujícího tříletého bakalářského studijního programu a oboru v prezenční formě studia: - „Biomedicínská a klinická technika“ obor „Biomedicínská informatika“. ...
FBMI ČVUT aktualita

Unikátní projekt Zůstaň Fit představen

Dne 17. června byl v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina představen unikátní projekt mobilní asistence Zůstaň Fit, který umožňuje bezpečné a jednoduché aktivní stárnutí a posun od stacionární tísňové péče o seniory k moderní mobilní asistenci. Projekt vznikl díky spolupráci výzkumných týmů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. ABC_9861.jpg ABC_9898.jpg ...