Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství - 24. 11. 2017

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017. V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI. Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře a experimenty. Místo konání FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno poster_DOD_11-17(web).jpg
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Science Café: VYLÉČÍ RAKOVINU NAŠE IMUNITA?

Zveme vás na další přednášku z cyklu Science Café ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 18 hod. (FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno). Přednášet bude studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Petra Handlová na téma „Vyléčí rakovinu naše imunita?“. Jednou ze slibných forem léčby zhoubných nádorových onemocnění je tzv. imunoterapie. Využití imunitního systému pacienta k boji s rakovinou v současných experimentech přináší pozoruhodné výsledky. Dočká se ale zavedení do klinické praxe? SC_2017_03young02.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Úspěšná prezentace akademických pracovníků na mezinárodním kongresu Laser Florence 2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 proběhl v historickém městě, metropoli Toskánska, Florencii, 29. ročník Mezinárodního lékařského kongresu Laser Florence 2017. České vysoké učení technické v Praze mělo již tradičně na této významné akci důstojné zastoupení. Zúčastnilo se jej 5 akademických pracovníků, tři z Fakulty biomedicínského inženýrství a dva z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Již tradičně byli členy vědeckého výboru a předsedy jednotlivých sekcí prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. (FJFI) a prof. MUDr. ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentka FBMI zvítězila se svou bakalářskou prací „Syndrom počítačového vidění“

Ve dnech 3. – 5. 11. 2017 se konal XXIV. Výroční sjezd České kontaktologické společnosti, jehož součástí byla soutěž o nejlepší příspěvek studentů vysokých škol, budoucích optiků a optometristů. Soutěž vyhrála naše studentka FBMI Bc. Anna Havelková se svou bakalářskou prací "Syndrom počítačového vidění". Spolu s tím vyhrála i soutěž pro studenty, kterou pořádá firma Cooper Vision, jejíž součástí je plně hrazená účast na mezinárodní studentské konferenci. Blahopřejeme.  
FBMI ČVUT aktualita

Kurz „Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku"

"Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP a FBMI ČVUT v Praze pořádají kurz „Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku“ určený především pro ambulantní lékaře všech specializací. Termín: 24. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. Bližší informace a přihlášky: http://kbi.fbmi.cvut.cz/kurz. ...