Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Zveřejněny podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2015/2016 a pozvánka na Den otevřených dveří na FBMI ČVUT dne 13. února 2015

Dne 21. listopadu 2014 byly zveřejněny kompletní podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 pro všechny studijní obory na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Podrobné informace jsou k dispozici na www stránce pro uchazeče. ...
FBMI ČVUT aktualita

Vyšla monografie Biomedicínská detekce ionizujícího záření

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů působení ionizujícího záření začíná celostátně organizovanou fyzikální detekcí radioaktivního pozadí životního prostředí prostřednictvím radiační monitorovací sítě lokalizované především v okolí jaderných elektráren a na pracovištích, kde se nacházejí zdroje ionizujícího záření. monografie_Sinkorova_Navratil.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Profesní kurz pro absolventy fakulty - Elektrotechnická kvalifikace pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr

Na základě současné situace v oblasti získání odborné způsobilosti pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr a na základě požadavků pro vstup do AKK MZd ČR bude zahájen 28.2.2015 profesní kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro všechny zájemce z řad absolventů fakulty z období, kdy ještě nebyl v platnosti zákon č. 96/2004 Sb., resp. pro absolventy navazujících oborů Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví za definovaných podmínek. ...
FBMI ČVUT aktualita

Prvenství v soutěži O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2014 získal doktorand FBMI Ing. Vít Přindiš

V soutěži O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2014 byl vítězem slavnostně vyhlášen student doktorského studia na FBMI Ing. Vít Přindiš. Ve své sportovní kariéře vybojoval 2. místo na mistrovství světa v závodě kajakářských hlídek, 2. místo na ME v individuálním závodě, 4. místo na ME v závodě kajakářských hlídek; vítěz celkového hodnocení Světového poháru na K1; mistr ČR v hlídkách i v individuálním závodě na K1.   Výsledky.pdf ...