Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Je Evropa bezpečná? Přijďte diskutovat na kladenské Science Café

Zveme vás na diskusní večer 12. března od 19. hod. do kavárny Bez konce, na téma Je Evropa bezpečná? Přednášet bude doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Bližší informace najdete v přiloženém plakátu.   PLAKÁT_SC23_tisk.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Zdravotnické obory a Civilní ochrana od letního semestru v nově zrekonstruované budově

V pondělí 23. února 2015 se studentům zdravotnických studijních oborů a studijního programu Ochrany obyvatelstva otevřou nově zrekonstruované prostory brownfieldu Kasárna Kladno, kde bude sídlit katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Pro studenty je k dispozici 10 odborných moderně vybavených učeben spolu s dalšími učebnami a dvěma posluchárnami každá pro 150 posluchačů. ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Reprezentační ples FBMI - BENÁTSKÝ BÁL

Zveme vás na tradiční již desátý Reprezentační ples Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakultního klubu Bion, který se uskuteční v pátek 6. března, od 19,30 hod. v Kulturním domě Kladno. Letošní téma plesu je BENÁTSKÝ BÁL. Takže škrabošky s sebou. Prodej vstupenek bude zahájen 10. 2. a zakoupit si je můžete v kanceláři č. 605 (Ing. Ida Skopalová - skopalova@fbmi.cvut.cz) v pracovní dny mimo pondělí. poster_Ples-FBMI-2015_835x1175(nahledove).pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Pochvala děkana ČVUT FBMI za záchranu života studentce Kateřině Šikolové

Děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., uděluje pochvalu Kateřině Šikolové, studentce studijního bakalářského oboru Fyzioterapie, za záchranu života neznámé ženy v Praze. Nesmírně si ceníme jejího lidského a profesionálního přístupu.  
FBMI ČVUT aktualita

! Profesní kurz pro absolventy fakulty - Elektrotechnická kvalifikace pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr

Na základě současné situace v oblasti získání odborné způsobilosti pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr a na základě požadavků pro vstup do AKK MZd ČR bude zahájen 28.2.2015 profesní kurz v rámci celoživotního vzdělávání pro všechny zájemce z řad absolventů fakulty z období, kdy ještě nebyl v platnosti zákon č. 96/2004 Sb., resp. pro absolventy navazujících oborů Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví za definovaných podmínek. ...