Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Volby děkana FBMI na období 2016-2020

AS FBMI vyhlašuje volby děkana ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství na funkční období 2016-2020: Harmonogram voleb Volební komise Návrh kandidáta na funkci děkana CV_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf CV_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc.pdf volebni program_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc..pdf volebni program_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na MEMORIÁL JANA LEWINSKÉHO – Studentský železný hasič

Dne 11. 5. se uskuteční druhý ročník Memoriálu Jana Lewinského – Studentský železný hasič na nám. Sítná v Kladně, který pořádá Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na ukázky činnosti HZS Kladno, techniku HZS a hasičů letiště Václava Havla. Bližší informace viz přiložený plakát.   Plakát - memoriál J. Lewinského.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na konferenci: 30 let od havárie Jaderné elektrárny v Černobylu

SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ A FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE vás srdečně zvou na pracovní den na téma 30 let od havárie Jaderné elektrárny v Černobylu s následujícím programem: Pracovní den SRKP+FBMI 6. května 2016.pdf ...