Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na veřejný seminář k projektu

Fakulta biomedicínského inženýrství v rámci projektu Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech příjemce dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pořádá seminář pro veřejnost. Na semináři bude představen projekt, který byl v uplynulých třech letech realizován a sloužil k modernizaci výuky na FBMI. Veřejný seminář_pozvánka.pdf Tisková zpráva.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI vytvořili webovou aplikaci pro hendikepované děti

Čtyři týmy studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, bakalářského studijního oboru Biomedicínská informatika, připravili webovou aplikaci pro mateřskou školku Pink Crocodile, která bude sloužit k výuce dětí se speciálními potřebami. Každý tým řeší část aplikace. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Na FBMI vystoupí náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A.

Ve středu 26. 11. od 8. do 9,30 hod. vystoupí na FBMI náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A. na téma Obrana České republiky, aktuální stav, problémy a budoucnost. Přednáška se uskuteční v sále C 4 (nám. Sítná 3 105).   poster_Prednaska-P.Pavel_835x1180(press).pdf
FBMI ČVUT aktualita

! Zveřejněny podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2015/2016 a pozvánka na Den otevřených dveří na FBMI ČVUT dne 13. února 2015

Dne 21. listopadu 2014 byly zveřejněny kompletní podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 pro všechny studijní obory na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Podrobné informace jsou k dispozici na www stránce pro uchazeče. ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na workshop Hodnocení zdravotnických prostředků - FINÁLNÍ PROGRAM

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o problematiku hodnocení zdravotnických prostředků na stejnojmenný workshop v pátek dne 28. listopadu 2014 v době od 9.30 do 16.00 hodin v Galerii Kladno. Místo workshopu se nachází na adrese Cyrila Boudy 8, Kladno.  FINÁLNÍ PROGRAM
FBMI ČVUT aktualita

Spuštěna veřejná sbírka na pořízení varhan do Betlémské kaple

Spolek absolventů a přátel ČVUT vyhlásil 1. října veřejnou sbírku na pořízení varhan do Betlémské kaple. Finanční příspěvek je možné zaslat na účet sbírky u Fio banka, a.s., číslo účtu 2100626587/2010. Variabilním symbolem je jméno přispěvatele. Více informací je na webu sbírky: http://www.varhany.cvut.cz/   plakat_pistaly.pdf