Doktorské studium

Referát pro doktorské studium

Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Na Fakultě biomedicínského inženýrství je v současné době možné studovat doktorské studium v těchto oborech:

Dokumenty a formuláře

Back to Top