Den otevřených dveří

Kdy: 8. února 2019

Kde: FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno

Co: Každého návštěvníka dne otevřených dveří (DOD) čeká několik překvapení a tentokráte i z hlediska inovace náplně DOD. Letos jsme pro Vás připravili netradiční pojetí DOD a to formou účasti na jednoduchých vědeckých experimentech, které mají možnost naši studenti během studia realizovat v rámci svých samostatných prací. Rádi bychom Vám tak přiblížili detailněji to, co vše jako studenti můžete dělat a čím můžete přispět např. v rámci spolupráce s nemocnicí či jinou institucí. Proto jsme vše zaměřili na tzv. vědecko-výzkumné týmy fakulty k nimž jsou navázány jednotlivé studijní obory. Neváhejte a přijďte mezi nás! Zažijete tak jeden den výuky a to jak v laboratořích, tak i na dalších stanovištích jednotlivých studijních oborů. Stručnou pozvánkou může být následující letáček o našem DOD zde.

Jak: Protože se Vám chceme po celou dobu dne otevřených dveří věnovat pokud možno co nejvíce, je celý den otevřených dveří organizován v době od 11 do 15 hodin na jednotlivých pracovištích. Samozřejmě, že jste vítáni i mimo tento hlavní čas, kdy nás najdete na mnoha stanovištích, která Vám budou sdělena při příchodu na fakultu.

Program:

  • 11:00 - 11:10 zahájení a uvítání v posluchárně fakulty
  • 11:10 - 12:00 představení studijních oborů (zde jsou podány zásadní informace o studiu)
  • 12:00 - 15:00 "jednodenní studium" - prohlídka laboratoří

"Jednodenní studium" je náš slogan, který v den otevřených dveří umožní všem zájemcům, aby si vyzkoušeli, jak je možné u nás využít vše to, co student studoval. Pro tento den byly vybrány specializované "experimentální disciplíny" v rámci kterých budete moci získávat body, které Vám budou zaznamenávány do herní karty, tj. do tzv. "indexu prenatálního studenta" FBMI. Při dosažení určitého počtu bodů získáte dárek. Kromě toho budete také moci uspokojit své chuťové buňky a ochutnat náš již velmi dobře známý STUDENTSKÝ GULÁŠ, který připravují vždy pouze studenti naší fakulty.

Seznam studijních oborů naleznete zde.

Návštěvníci DOD získají vzory skutečných testů a dále též jsou k dispozici kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020.

A na závěr ještě pár informací o tom, co u nás můžete skutečně studovat. Po přečtení tohoto stručného letáčku o možnostech studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Vás napadne jistě mnoho dotazů a proto je také dobré přijít mezi nás a my Vám odpovíme na vše co Vás zajímá.

Back to Top