Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek do navazujících magisterských studijních programů

Datum události

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje na den 25. září 2018 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019 do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů:


„Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“

  • oboru „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 20 přijatých uchazečů, bez přijímací zkoušky nebude přijat nikdo (tato kapacita byla již vyčerpána).
  • oboru „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ v kombinované formě studia s kapacitou oboru 22 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 2 budou přijati bez přijímací zkoušky.
  • oboru „Přístroje a metody pro biomedicínu“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 20 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 4 budou přijati bez přijímací zkoušky.
  • oboru „Biomedicínský inženýr“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 15 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 7 bude přijato bez přijímací zkoušky.

 

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím aplikace (http://prihlaska.cvut.cz) do 13. srpna 2018 a podávají se vytištěné osobně nebo poštou. Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a dokladech a podmínkách přijímacího řízení lze získat na: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni

Back to Top