Přijímací řízení do akademického roku 2022/2023

Podmínky přijímacího řízení budou vyhlášeny do konce listopadu 2021.

Chcete se na něco zeptat? Zajímají vás podrobnosti o studiu, ubytování, stravování… Kontaktujte nás na facebooku.

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT OPT ICTM RA

Biomedicínská technika

Optika a optometrie

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

Radiologická asistence

       
FZT ZZ ZL PRKS

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP  

Biomedicínské inženýrství

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

 
       
BMT BMKI    

Aplikovaná fyzioterapie

Biomedicínská a klinická informatika

   
Back to Top