Přijímací řízení do akademického roku 2020/2021

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - zde

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE, MATEMATIKY A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního oboru/programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT OPT BMI ICTM

Biomedicínský technik

Optika a optometrie

Biomedicínská informatika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

       
RA FZT ZZ ZL

Radiologický asistent

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

       
PRKS      

Plánování a řízení
krizových situací

     
Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP BMKI

Biomedicínský inženýr

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

Biomedicínská a klinická informatika

Back to Top