Přijímací řízení do akademického roku 2020/2021

Upozornění!!!

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství v souvislosti s koronavirovou krizí upravil podmínky přijetí ke studiu do prezenčních a kombinovaných forem bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021. Uchazeči budou na začátku června písemně informováni o povinných dokladech, které musejí předložit a dále o konkrétním datu zápisu ke studiu v případě prominutí přijímací zkoušky a o konkrétním datu konání přijímací zkoušky, pokud tato zkouška nebyla prominuta. Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 se týkají studijních programů a oborů vyučovaných v českém jazyce a uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu do 31. 3. 2020.

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE, MATEMATIKY A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního oboru/programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT OPT BMI ICTM

Biomedicínský technik

Optika a optometrie

Biomedicínská informatika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

       
RA FZT ZZ ZL

Radiologický asistent

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

       
PRKS      

Plánování a řízení
krizových situací

     
Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP BMKI

Biomedicínský inženýr

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

Biomedicínská a klinická informatika

Back to Top