Základní odborová organizace Vysokoškolského odborového svazu zaměstnanců FBMI ČVUT

ZO VOS zaměstnanců FBMI zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze spisová značka: L73933, zapsáno dne 8.října 2020

Adresa organizace: ZO VOS zaměstnanců FBMI, FBMI ČVUT Nám. Sítná 3105, Kladno
IČO: 09587519
Kontakt: RNDr. Taťána Jarošíková CSc.
  Mgr. Romana Široká PhD.

Přihláška do ZO VOS zaměstnanců FBMI (odkaz ke stažení)

Anonymní schránka: zovoszam@fbmi.cvut.cz

Schránka v budově FBMI (KOKOS) vedle turniketů vpravo

Dodržujeme pravidla GDPR – obsah dopisu nebude nikdy zveřejněn bez Vašeho souhlasu

Naše činnost (projednávané oblasti zájmu):

  • umístění stojanů na kola před budovou na Sítné  - vyjednáno na základě požadavku našich členů
  • je možno užívat sprchy v přízemí - vyjednáno
  • vyjednali jsme, po jednáních s vedením fakulty, navýšení penzijního připojištění od 1. 8. 2021
  • účastníme se spolu s dalšími odborovými organizacemi vyjednávání o nové Kolektivní smlouvě s rektorátem ČVUT
Související odkazy: www.odboryplus.cz
  www.cmkos.cz

Stanovy VOS – platné do 21.9.2021, nové zveřejněny po tomto termínu

Kolektivní smlouva bude zveřejněna po jejím schválení

Dopis předsedy VOS určený ZO VOS informující o vyhlášení stávky na 17. října 2023

Právní výklad stávky, organizace stávky

Back to Top