People

ABCČDEFGHChIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ
A
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Member of Scientific Council
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Jindřich Adolf
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Hana Altmanová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Ondřej Antoš
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
B
Thomas Bachman
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
Ing. Sára Barboríková
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Martin Bejtic
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Matyáš Bernard
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Ladislav Bís
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
PhDr. Mgr. Pavel Böhm, Ph.D., MSc., MBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 (lichý týden) nebo dle předchozí e-mailové komunikace.
 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem nebo telefonicky.
 
Ing. Adam Bohunčák
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
 
MUDr. Magdaléna Bojić
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Bc. Jitka Bonková Sýkorová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Michaela Borůvková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Jiří Brada
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Martin Brach
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny pondělí 15:00-16:00, vše dle předchozí dohody e-mailem.
 
Ing. Petr Braťka
student of doctoral degree study program in the combined study form
doktorand
 
Mgr. Dana Braunová
Employee / 17911 - Study Department
Vedoucí studijního oddělení
 
Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Broulím, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Matouš Brunát
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00-11:00 (po předchozí telefonické domluvě)
 
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonem či e-mailem
 
Ing. Aneta Břízová
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Mgr. Aneta Buchtelová
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultace možné pouze po předchozí emailové domluvě.
 
Ing. Tomáš Burda
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
C
Mgr. Vít Caithaml
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Eva Caithamlová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
sekretariát katedry
 
Ing. Martina Caithamlová
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the combined study form
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00.
 
Dipl. Ing. Dagmar Celuchová Bošanská
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Jaroslav Cibulka
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Č
Ing. František Čapek, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Karolína Čechová
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Tomáš Čermák, DiS.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Denisa Charlotte Čermáková, LL.M.
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Bc. Jitka Čermáková
Employee / 17911 - Finance Department
 
Bc. Kateřina Černá
Employee / 17911 - Division of Development and External Relations
 
Mgr. Michal Černý
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Filip Černý
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Michaela Gaea Čolakovová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
Konzultační hodiny:
Individuálně - po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Slávka Čubanová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Yulia Čuprová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny:
Úterý 9:00 - 10:00 a čtvrtek 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva).
 
Ing. Martin Čvančara, MBA
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
D
Ing. Hana Děcká
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Asistent, rozvrhář KBT a referent KBT pro Moodle a MS Team. Konzultační hodiny - dle domluvy.
 
Mgr. Martina Dingová Šliková, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy e-mailem
 
Ing. Marek Doksanský
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
PhDr. Monika Donevová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny - čtvrtek 12:30 - 13:30 hodin - místnost K 202
 
Ing. Gleb Donin, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
středa 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. et Mgr. Filip Dostál
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tomáš Dropa
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Ondřej Dvorský
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Bohuslav Dvorský
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny každé úterý od 12:00 do 14:00 (po předchozí emailové domluvě).
 
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
E
Ing. Anna Erfányuková
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny dle individuální domluvy prostřednictvím emailu, MS Teams.
 
F
Mgr. Tereza Fejfárková
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: středa 16:00 (vždy po předchozí domluvě)
 
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: on-line v Teams po předchozí domluvě e-mailem
 
Bc. Dominik Fiala
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
 
Mgr. Petra Fialová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
středa 7:30-8:00 nebo 16:00-16:30 (nutná předchozí emailová domluva)
 
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultace: Po předchozí e-mailové domluvě - flexibilní.
 
doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Fojtášková Petřeková
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Kateřina Franců
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
PhDr. Tomáš Fröhlich, DiS.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tomáš Funda
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Martin Fůs
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
G
Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. et Mgr. Pavel Gazárek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Klára Gillernová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
odborný asistent
 
H
Mgr. Ladislav Habiňák
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: čtvrtek 8-10h (nutná předchozí
emailová domluva),jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
 
Mgr. Dita Hamouzová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the combined study form
konzultační hodiny: Nemocnice Kladno po předchozí mailové domluvě
 
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Board Member
Member of Scientific Council
Head / Department of Information and Communication Technology in Medicine
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
MUDr. Lukáš Handl
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Jaromír Hanzal
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Zbyněk Hanzal
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Karel Hanzálek
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny:
pondělí 16:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Kristýna Hejdová
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
MUDr. Markéta Hejsková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
MUDr. Tomáš Heřman
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the combined study form
konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 
Mgr. Jakub Hlaváček
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Jana Hlízová
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Jiří Hlusička
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Mgr. Adéla Hofmannová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Martina Holá
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Libor Holík
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Martina Homolková
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr. h. c.
Vice-Dean for Education
Collegium Member
Board Member
Head / Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Member of Scientific Council
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny:
Úterý 14:00 - 16:00 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Iveta Horáčková
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny po domluvě.
 
Jakub Horák
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
MUDr. Lenka Horáková
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
Ing. Lucie Horáková
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Libuše Horbecová
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Michal Horňák
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00 - 13:00 (nutná předchozí emailová domluva).
 
Renata Horňáková
Employee / 17911 - Division of Personnel and Employee
personalistika a mzdy
 
Daniel Horníček
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
odborný pracovník
 
Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Mgr. Petr Houdek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Vice-Dean for Public Relations
Collegium Member
Board Member
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
garant oboru Biomedicínský technik/programu Biomedicínská technika, konz. hod.: Po 9-10
 
Mgr. Ondřej Hrdina
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Filip Hrdlička
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Michal Hrubý
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tereza Hubená
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 10:00 - 11:50 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Václava Hušková
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: úterky 10:00-12:00,
 
MUDr. Tomáš Hyánek
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Bc. Ján Hýbl
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Soňa Hyršová
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ch
Olga Chabr Grillová, MSc.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Pinelopi Christodoulou
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
I
Ing. Jaroslav Iha
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
J
MUDr. Markéta Janatová, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Eva Jandová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: po domluvě - mailem, telefonem
 
Marcela Janovská
Employee / 17911 - Study Department
 
Ing. Vít Janovský
student of doctoral degree study program in the combined study form
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
Ing. Markéta Janů
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 13:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Petra Jedličková
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
MUDr. Petr Jelínek
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
úterý 8:00 - 10:00, případně po dohodě prostřednictvím e-mailu: petr.jelinek@fwds.cz
 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Andrea Ježková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Bc. Veronika Jirotková
Employee / 17911 - Study Department
 
Ing. David Jirsa
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
K
Ing. Petra Kadlec Linhartová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Hana Kalábová
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Adam Kalbáč, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Ondřej Kalivoda
student of doctoral degree study program in the combined study form
Generální ředitelství cel, Protidrogové oddělení Brno
 
Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: úterý 10:00-12:00, čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
Ing. Pavel Karásek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Aleksei Karavaev
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
PhDr. Andrea Kaščáková
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Jan Kašpar
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Jan Kauler, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
 
prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Mgr. Marie Klečková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 17:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Kličková
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
sekretariát KZOOO, Úřední hodiny: viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/pracoviste?section=kzooo
 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Iva Klimešová, MSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Venuše Kneppo
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny - pondělí 11:00-12:00 (po předchozí domluvě)
 
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: pondělí - pátek 10:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Eva Kokešová
Employee / 17911 - PR
 
Ing. Ivan Koleňák
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod, vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
 
Ing. Michal Kopřiva
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Jitka Kosáčková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Lucie Košinová
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Iva Kotenová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Veronika Kotolová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Mgr. Zbyněk Koukolík
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Ondřej Krahula, MBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Tomáš Krajča
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny: pondělí 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Jakub Král
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny na domluvě. Preferuji pondělí od 10:00. Nutné telefonické potvrzení schůzky.
 
Ing. Tomáš Kratina, MBA
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Karel Krucký
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Lucie Křivohlavá
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Luboš Křížek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Zdeněk Kubec
Employee / 17911 - ICT
 
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Bc. Přemysl Kučera
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
konzultace: čtvrtek 14,00 - 15,30 (B-320), příp. po tel. domluvě na Klinice JL, V Hůrkách 10, Praha
 
doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
Board Member
Head / Department of Natural Sciences
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik/Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.
 
Ing. Lucie Kulhánková
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
 
Pavel Kupka
Employee / 17911 - ICT
 
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Bc. Eva Kutílková, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
MUDr. Václav Kvítek
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
L
Ing. Hana Laierová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Bc. Simona Ledvinová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Robert Charles Le Moyne, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Lýdie Leová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Kamila Lepková, MSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Mgr. Axel Leschiutta
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA
Member of Scientific Council
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Member of Scientific Council
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Lucie Lidická
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: každou středu od 7-8h nebo po předchozí mailové dohodě.
 
Jana Linhartová
Employee / 17911 - Study Department
 
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny po domluvě na mailu: martina.lopotova@fbmi.cvut.cz, a/nebo niem11@seznam.cz
 
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky
 
Nikola Lukáčová, DiS.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Margarita Lukašiková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
M
Dipl. Ing. Christiane Malá
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Lukáš Malena
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Vojtěch Malina
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Maroš Marcin
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Evgeniia Mardanshina
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Jaroslav Marek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Jakub Marek, MSc.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Taťána Marešová
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Mgr. Jitka Mariňáková
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
 
Ing. Jana Marková
Employee / 17911 - Dean's Office
 
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
Member of Scientific Council
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Barbora Mašková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
odborný asistent
 
Ing. Jana Matějková, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Dušan Materna
Employee / 17911 - Dean's Office
 
MUDr. Radek Matlach
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
 
Ing. Kristýna Matoušová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Eva Maxová
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
konzultační hodiny - pondělí 14:00 - 15::30 (po předchozí dohodě)
 
Ing. Martin Mayer, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Monika Menclová
Employee / 17911 - Study Department
 
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
PhDr. Lukáš Miklas, MBA
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Hana Mikšovská
Employee / 17911 - Project Department
 
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 18:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jiří Millek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Petr Mirovský, LL.M.
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Vincent Mortet, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Karla Mothejlová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Eva Motyčková
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Milan Mráz
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
PhDr. Ing. Pavel Mužík, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
N
Ing. Václav Navrátil, MBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
kozultační hodiny v liché čtvrtky mezi 10 až 12 hodinou a to výhradně po předchozí tel. domluvě.
 
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Member of Scientific Council
Member of Ethical Commitee
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
MUDr. Jiří Nedělka
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. František Nekola
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Eva Němec Veverková
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
Konzultační hodiny: středa 10:00-11:00 (pouze po předchozí domluvě)
 
Ing. Marek Novák, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Tomáš Novosad
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
MUDr. David Novotný
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
O
MUDr. Daniela Obitková
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the combined study form
konzultační hodiny: Po-Čt 14:00 vždy po e-mailové domluvě
 
Ing. Václav Ort, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
člen Wine Testing Committee FBMI, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11.30 po předchozí domluvě
 
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
P
Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
MUDr. Jan Páleník
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Eliška Palkovičová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Odborný asistent
 
Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 15:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
konzultační hodiny úterý 14-16
 
Hana Pečená
Employee / 17911 - Finance Department
 
Ing. Ondrej Pecha
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
BcA. Ondřej Peľák
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Jiří Petráček
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Václav Petrák, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
 
doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
 
Mgr. Lukáš Petrů
Employee / 17911 - Project Department
 
Ing. Zdeněk Petřík
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Mgr. Kateřina Pilátová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny (nutná předchozí
emailová domluva): úterý 8:00 - 10:00, čtvrtek 8:00-10:00
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle, KH: PO 10-12 nutná domluva předem
 
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: úterý 10:00-13:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Robert Pleskot
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Lékař, lektor urgentní medicíny
 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
Treasuer
Collegium Member
Board Member
Head / Dean's Office
Employee / 17911 - Dean's Office
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc.
Member of Scientific Council
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 15:00 (nutná předchozí
e-mailová nebo telefonická domluva)
 
PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL.M.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Roman Potůček
Head / Project Department
Employee / 17911 - Project Department
 
doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr. h. c.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové dohodě.
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Aleš Příhoda
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the full time study form
Konzultační hodiny (KL:K-210): Čt- 12-14 hod. vždy po předchozí emailové domluvě
 
R
Ing. Michaela Rabochová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Jana Račáková
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Office Hours: Please contact me via email or MS Teams to arrange a meeting.
 
Ing. Veronika Ráfl Huttová
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: nutná předchozí domluva emailem
 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jakub Reček, DiS.
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Jan Rédr
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Michal Reimer
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny: úterý-čtvrtek 13:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Remsa, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: pátek 8:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
Dean
Collegium Member
Board Member
Chairman of Scientific Council
Member of Scientific Council
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Employee / 17911 - Dean's Office
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Vice-Dean for International Relations and PR
Collegium Member
Board Member
Member of Scientific Council
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI, skladník FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Board Member
Head / Department of Biomedical Technology
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
RNDr. Marian Rybář
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ř
MUDr. Michal Říha, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Josef Řimsa
Employee / 17911 - Dean's Office
správa budovy KOKOS
 
S
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Mgr. Anastasia Sedova
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Ida Skopalová
Employee / 17911 - PR
 
Ing. Renáta Skotnicová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Jan Skřivan
Employee / 17911 - Dean's Office
 
Ing. Vladimír Sladký
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Pavlína Slanařová
Employee / 17911 - Dean's Office
 
doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Member of Ethical Commitee
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16:00 - 17:00 hod., po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
 
Ing. Marek Sokol
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Josef Souček
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Martin Staněk
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Martin Staněk, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
 
Soňa Stehlíková, DiS.
Employee / 17911 - Finance Department
účtárna
 
Ing. Simona Stuchlíková
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Mgr. Pavla Suchánková
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Tomáš Svoboda
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Romana Svobodová
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
Board Member
Head / Department of Biomedical Informatics
Member of Scientific Council
Member of Ethical Commitee
Member of Ethical Commitee
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
vedoucí katedry, Konzultační hodiny: středa 8:30 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Š
Ing. Pavla Šafránková, DiS.
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Jakub Šebek
student of doctoral degree study program in the combined study form
Ph.D. student
 
Mgr. Milada Luisa Šedivcová
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Romana Šiffnerová
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
sekretariát KPO
 
Mgr. Romana Široká, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
konzultační hodiny úterý, čtvrtek 10.00 - 14.00 hod. nutná předchozí domluva (e-mail)
 
MUDr. Josef Škola
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Ing. Adam Škůrek
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny č. kanceláře KL:K-211 úterky 12-14h vždy po předchozí emailové domluvě
 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Ing. Petr Šrotýř
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Martina Šrutová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Miroslav Štěpán
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Jan Štrobl
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
T
Ing. Leoš Tejkl, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesař
Employee / 17112 - Department of Biomedical Informatics
čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesařík
student of doctoral degree study program in the combined study form
Konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
doc. Dr. Aleš Tichopád
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
zástupce vedoucího katedry
 
Ing. et Ing. Daniel Tokar
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
MUDr. Pavel Trnka
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Tereza Trousilová, DiS.
Employee / 17911 - Secretariat of the Dean
 
Ing. Valeriia Trukhan
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
U
Khalilullah Umar, MSc.
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Martin Urban
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
224358709
 
V
Mgr. Martin Vančura
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Vojtěch Vaněček, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Bc. Ján Varga
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Leontýna Varvařovská
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Václav Vávra
Employee / 17911 - Dean's Office
údržba
 
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
 
Kamila Veselá
Employee / 17911 - Division of Ph.D. Study
 
Ing. Tomáš Veselý, Ph.D.
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Martin Vítězník
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the combined study form
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
 
Ing. Martina Vlasáková
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
 
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Petr Volf, Ph.D.
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Bc. Petra Vosyková
Employee / 17911 - Division of Ph.D. Study
referentka - doktorské studium
 
Mgr. Lucia Vrábelová
Employee / 17111 - Department of Health Care Disciplines and Population Protection
 
Ing. Miloslav Vrána
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
 
prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
Vice-Dean for Science, Research and Postgradual students
Collegium Member
Board Member
Member of Scientific Council
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
Profesor v oboru biomedicínského inženýrství, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
Member of Scientific Council
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
Member of Ethical Commitee
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
W
Ing. Šimon Walzel
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Z
Ing. Adam Zach
Employee / 17120 - Department of Information and Communication Technology in Medicine
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Zuzana Zítková
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Lucie Zmeškalová
Employee / 17911 - Division of Development and External Relations
 
Ing. et Ing. Petr Zollman
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Kateryna Zorina, MSc.
student of doctoral degree study program in the full time study form
 
Ing. Martin Zubek
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ž
Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
Employee / 17101 - Department of Natural Sciences
 
Ing. Kateřina Žambochová
student of doctoral degree study program in the combined study form
 
Ing. Jan Žigmond
Employee / 17110 - Department of Biomedical Technology
 
Aktualizace: 1.8.2023
Back to Top