Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co
23.5.2019 od 8 do 10 hodin   KL:C-4 KL:B-330 17PBBESL- Elektronické součástky a senzory v lékařství
od 10 do 12 hodin   KL:C-4 KL:B-330 17PBBOIZ- Ochrana před účinky ionizujícího záření
od 12 do 14 hodin   KL:C-4 KL:B-220 17PBBLT - Laboratorní technika
od 14 do 16 hodin   KL:C-4 KL:B-220 17PBOKC1A- Kontaktní čočky + praxe I.
24. 5. 2019 od 14 do 18 hodin   KL:C-4 KL:B-330

17PBBZPD - Základy patologie, hygieny a epidemiologie

17PBIPM2 - Základy preklinické medicíny II.

17PBLZHE - Základy hygieny a epidemiologie

17PBPHAE - Hygiena a epidemiologie

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 18.02.2019.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 25.02.2019.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top