Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

20.3.2023

8:00-10:00

 Magistrát města Kladna KL:C-1 KL:B-220

 F7PBOZFO - Základy fyziologické optiky

(prof. Novák)

20.3.2023

10:00-13:00

Magistrát města Kladna KL:C-1 KL:B-420

F7PBOOGB - Optika geometrická a brýlová

(prof. Novák)

20.3.2023

12:00-14:00

Magistrát města Kladna KL:B-420 KL:B-326

F7PBBMEC - Mechanika

(Ing. Čubanová)

20.3.2023

10:00-14:00

Magistrát města Kladna KL:C-2 KL:B-307

17AVACC - Czech for Foreigners

(Mgr. Motyčková)

20.3.2023

12:00-14:00

Magistrát města Kladna KL:B-307 KL:B-537

F7ABBITP - Integral Calculus

(prof. Maršálek, dr. Feuerstein)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19. 09. 2022.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26. 09. 2022.

Letní semestr - LS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 20. 02. 2023.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 27. 02. 2023.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top