Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

16. 12. 2019

14:00-16:00

zasedání města Kladna KL:C-1 (KOKOS) KL:K-1 (Kasárna) 17PBBFCH - Fyzikální chemie (K. Roubík, I. Horáčková)

16. 12. 2019

16:00-18:00

zasedání města Kladna KL:C-1 KL:B-326 17PMBRT - Respirační terapie (K. Roubík, L. Horáková)

16. 12. 2019

4:00-18:00

zasedání města Kladna KL:C-2 KL:B-730 (PC učevna) nebo KL:B-307 17ABBPMS - Pravděpodobnost a matematická statistika (V. Rogalewicz, H. Schaabová, J. Štrobl)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 23.09.2019.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 30.09.2019.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top