Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

 

     

 

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2024/2025

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 23. 09. 2024.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 30. 09. 2024.

Letní semestr - LS 2024/2025

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 17. 02. 2025.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 24. 02. 2025.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top