Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - od 29. 11. 2018
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze - platnost od 11. 3. 2020
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2011
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2012
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2013
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2014
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2015
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 2/2019
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018

Struktura disertační práce

Důležité dokumenty k vypracování disertační práce:

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování diplomové práce jsou pro studenty uvedeny na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual - a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT. Vzory desek a potisk hřbetu (pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce - disertační práce) viz vzor. Ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk).

Struktura teze disertační práce
Formuláře
Přihláška k doktorskému studiu – Civilní nouzová připravenost
Přihláška k doktorskému studiu – Asistivní technologie
Přihláška k doktorskému studiu – Biomedicínské inženýrství
Přihláška k SDZ – BMKT
Přihláška k SDZ – BI
Přihláška k SDZ – CNP
Přihláška k SDZ - OO
Přihláška k SDZ - AT
Žádost o obhajobu disertační práce - OO
Žádost o obhajobu disertační práce - Biomedicínská a klinická technika
Žádost o obhajobu disertační práce – Biomedicínské inženýrství
Přílohy k žádosti o obhajobu disertační práce - všechny programy
Prohlášení spoluautorů (k žádosti o obhajobu disertační práce)
Zápisový list – Biomedicínské inženýrství
Semestrální hodnocení – Biomedicínské inženýrství
Semestrální hodnocení - Biomedicínská a klinická technika
Zápisový list – Asistivní technologie
Semestrální hodnocení – Asistivní technlogie
Zápisový list – Civilní nouzová připravenost
Semestrální hodnocení – Civilní nouzová připravenost
Potvrzení o studiu
Back to Top