Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost do 30. 9. 2015
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost od 1. 10. 2015
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost od 1. 10. 2017
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - od 19. 6. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2011
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2012
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2013
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2014
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2015
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 2/2019
Řád doktorského studia - platnost od 1. 1. 2016
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018
Struktura disertační práce
Struktura teze disertační práce
Formuláře
Přihláška k doktorskému studiu - Civilní nouzová připravenost
Přihláška k  doktorskému studiu - Asistivní technologie
Formulář — semestrální hodnocení
Formulář — ISP
Potvrzení o studiu
Žádost o SDZ - BMKT
Žádost o SDZ - CNP
Žádost o obhajobu disertační práce
Zápisový list - postup do ak. roku 2018/2019
Prohlášení spoluautorů (k žádosti o obhajobu disertační práce)
Přihláška k doktorskému studiu - Biomedicínské inženýrství
Zápisový list - Biomedicínské inženýrství
Semestrální hodnocení - Biomedicínské inženýrství
Přihláška k SDZ - Biomedicínské inženýrství
Žádost o obhajobu disertační práce - Biomedicínské inženýrství
Back to Top