Dokumenty a Formuláře

Dokumenty

Směrnice děkana pro realizaci doktorského st. programu na ČVUT FBMI - platnost od 1. 7. 2014
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost do 30. 9. 2015
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost od 1. 10. 2015
Studijní a zkušební řád ČVUT - platnost od 1. 10. 2017
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - od 19. 6. 2018
Řád přijímacího řízení ČVUT
Stipendijní řád ČVUT
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2011
Pokyny k odborné studii a SDZ
Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana pro realizaci doktorského studijního programu 
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2012
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2013
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2014
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2015
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2018
Řád doktorského studia - platnost od 1. 1. 2016
Řád doktorského studia - platnost od 31.1.2018
Struktura disertační práce
Struktura teze disertační práce
Formuláře
Přihláška k doktorskému studiu
Formulář — semestrální hodnocení
Formulář — ISP
Potvrzení o studiu
Žádost o SDZ
Žádost o obhajobu disertační práce
Zápisový list - postup do ak. roku 2018/2019
Prohlášení spoluautorů (k žádosti o obhajobu disertační práce)
Back to Top