Dokumenty, formuláře a návody

Dokumenty a formuláře
Odvolání / žádost proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Žádost o připsání či zrušení předmětu mimo zápis do semestru

Žádost o přesun státní závěrečné zkoušky

Žádost o uznání zápočtu u předmětu na 2. zápis

Potvrzení o studiu
Výběr specializace IKZ
Soubor ostatních formulářů (formálně i obsahově sjednocených v rámci ČVUT) ke stažení ze serveru ČVUT
Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Žádost o uznání předmětů

Žádost o uznání předmětů - Uznávací arch (příloha k žádosti)

Návody
KOS (studijní informační systém)
Jak si zapsat předměty, udělat rozvrh a potvrdit zápis
Jak si zapsat předměty, udělat rozvrh a potvrdit zápis (Nový webový KOS)
Jak zjistit prerekvizity
Jak zjistit prerekvizity (Nový webový KOS)
Předběžné zápisy do semestru 
Předběžné zápisy do semestru (Nový webový KOS)
Jak si vytisknout potvrzení o studiu 
Jak si vytisknout potvrzení o studiu (Nový webový KOS)
Přihlášení ke státním závěrečným zkouškám
Přihlášení ke státním závěrečným zkouškám (Nový webový KOS)
Projects (databáze studentských prací)
Jak vložit bakalářskou/diplomovou práci do systému PROJECTS
Jak stáhnout PDF zadání bakalářské/diplomové práce v systému PROJECTS
Moodle ČVUT
Návod pro vyplnění testu
MS Teams
Stručný návod
Back to Top